Veiledning for psykologer

Favne Psykologbistand har pr. dags dato seks psykologspesialister (og flere på vei) med lang erfaring fra klinisk arbeid i offentlig psykisk helsevern (spesialisthelstetjenesten). Vi tilbyr veiledning for psykologer som er i voksenpraksis eller i spesialistutdanning innen voksenpsykologi, enten individuelt eller i grupper. Veiledningen foregår etter retningslinjer fra Norsk Psykologforening (se "Utfyllende bestemmelser for veiledning - NPF") med fokus på klinisk arbeid og psykolog-rollen. Vi tar også i mot forespørsler om veiledning av psykologer som ikke går i spesialistutdanning, men som kun ønsker en god kollegial sparringspartner for å sikre det kliniske arbeidet sitt og legge tilrette for egen faglig utvikling (for eksempel privatpraktiserende psykologer). 

Psykologene i Favne som i dag tilbyr veiledning for psykologer: (les mer om disse ved å klikke på navnene)

Kontaktinfo

Kontakt daglig leder i Favne Pål-Erling Anonsen på 952 34 375 eller send forespørsel til favne@favne.no. 

Fremgangsmåte

Vi starter alltid en veiledning med et møte hvor vi drøfter innhold, fokus,  form, hyppighet, varighet og mål for veiledningen. Deretter skriftliggjøres dette i en veiledningskontrakt.