Mestringskurs sosial angst
Bilde av kvinne som gjemmer seg fra innbilte skumle menneskemonstre.

Å nei, hva tenker de om meg?!

Sa jeg noe dumt?

Nå har jeg dummet meg ut...

 

Når frykten for å bli kritisk gransket og evaluert av andre mennesker tar overhånd og en begynner å unngå sosiale situasjoner kan det dreie seg om sosial angst.

Sosial angst handler om hvordan vi tenker at andre tenker om oss og hvordan vi vurderer oss selv. Vi er redde for å bli sett på en negativ måte, dumme oss ut foran andre, for å få jernteppe. Vi engster oss i urimelig grad i forhold til situasjonen men greier ikke å roe oss ned.

Sosial angst forekommer hos 15 % av befolkningen og 3-4 % opplever at angsten blir invalidiserende.

Dersom du strever med sosial angst og opplever at denne hemmer din livsutfoldelse kan du ha utbytte av kurset vårt i Mestring av sosial angst. Kurset bygger på prinsipper fra kognitiv adferdsterapi, går over 8 ganger og tar for seg følgende tema:

Kursinnhold - ny oppstart i september 2017:

19. september - Introduksjon. Hva er psykiske lidelser? Målsettinger. Vi snakker om hvordan den enkelte kan jobbe med sin egen angst, for å få størst mulig utbytte av kurset. I tråd med dette utarbeider den enkelte mål for seg selv. Vi snakker også om psykisk lidelse tilpasset deltagerne i gruppa.

26. september - Hva er angst? Hva er sosial angst? Utarbeide angsthierarki. Vi snakker om angst, hva som er normal angst og når den blir ett problem. Deltagerne oppfordres til å dele hvordan de opplever sin egen angst. Vi går detaljert inn i sosial angst, og hva vi vet om det i dag. Den enkelte blir kjent med sin angst ved å sette den i ett angsthierarki, samt innføring i hvordan å benytte seg av dette mellom kursdagene. 

3. oktober - Høstferie

10. oktober. - Kognitiv terapi. Mestringsstrategier, trygghetsstrategier. Du vil bli kjent med hva det er du gjør som opprettholder din angst. Dette øker friheten til å utforske andre måter å leve på, som på sikt reduserer dine plager tilknyttet angst. Vi introduserer ett tankeregistreringsskjema for å få en detaljert oversikt over dette.

17. oktober - Eksponeringstrening. Vi vil utforske hvordan du kan utfordre din egen angst, samt styrke din indre motivasjon for å klare dette. Vi gjennomgår en hjemmeoppgave om atferdseksperiment, og ser på hvordan du kan jobbe videre med dette hjemme.

24. oktober - Hvorfor har jeg det sånn? Skam, skyld og selvfølelse. Vi ser på ulike forklaringer på hvorfor man kan bli plaget med angst. Vi snakker om selvfølelse, og på hvilken måte man kan jobbe med seg selv for å styrke selvfølelsen.

31. oktober - Søvnvansker, avspenning og oppmerksomt nærvær. Vi ser på årsaker til søvnvansker, og hvordan man helt konkret kan håndtere det når man strever med å sove. Vi utforsker flere ulike avspenningsteknikker, og vi snakker om det å ha ett oppmerksom nærvær eller mindfulness. Og i tråd med dette kan vi gjøre en rekke øvelser for å trene opp en egen aksept for indre ubehag.

07. november - Tilbakefallsforebygging. Hvordan møte utfordringer. Vi gjennomgår konkret hva som anbefales for ikke å få tilbakefall av angst. Og vi legger en oversiktlig plan for tiden fremover, for nettopp å forhindre dette.

14. november - Gjennomgang, tilbakemeldinger. Forventningsutbytte. Vi snakker om jobben som er blitt jobb i de ukene som har gått. Vi drøfter om utbytte til den enkelte står til forventingene som lå i forkant av kurset. Vi tar gjerne i mot innspill og betraktninger om kurset og om terapeutenes rolle.

I forkant av kurset vil du bli innkalt til en kartleggingssamtale med en av kurslederne.

Kursledere

Psykolog Inger Ellingsen

Psykolog Liliana Ibarra

Påmelding

Ta kontakt med psykolog Inger Ellingsen (inger@favne.no) for påmelding eller dersom du ønsker å drøfte om kurset er noe for deg. Kurset koster 6500,- i tillegg til kartleggingssamtalen i forkant på 1250,-.