mestringskurs

Deliberate Practice

mestringskurs

Deliberate Practice

FAVNE KAN TILBY:

 • Introduserende foredrag, som setter dere mer inn i målbevisst trening gjennom teori og demonstrasjoner.

 • Individualveiledning, hvor du får veiledning og trening helt tilpasset din nærmeste utviklingssone.

 • Gruppeveiledning, hvor du får muligheten til å trene opp sentrale terapeutiske ferdigheter som vi vet har betydning for terapiutfall.

 • Sertifiseringer: Dette er inngående veiledningsforløp, der man over et antall veiledninger følger et opplegg som ender med sertifiseringene «Deliberate Practice Therapist» og «Deliberate Practice Coach». Disse forløpene integrerer teori, praksis og en oppfølging av egentreningene, og avsluttes med en kompetansevurdering før man til slutt sertifiseres.

 •  Kurs og workshops i målbevisst ferdighetstrening: Dette er større og mindre arrangementer for fagformidling der målbevisst trening er i fokus. For mer informasjon: Klikk her.

Ønsker du snakke med en av våre psykologer om Deliberate Practice? Kontakt oss i dag!

Vi tilbyr også konsultasjoner over video med våre psykologer.

  Meld meg på nyhetsbrev fra Favne
   Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

   HVA ER MÅLBEVISST FERDIGHETSTRENING (DELIBERATE PRACTICE)?

   Målbevisst ferdighetstrening (Deliberate Practice) er den mest evidensbaserte og pålitelige metoden for ferdighetsbygging vi kjenner til. De siste fem årene har den blitt tilpasset psykoterapi.  Resultatet av dette er en måte å oppøve kliniske ferdigheter på som er savnet i psykoterapifeltet.

   Målbevisst ferdighetstrening

   Legger til rette for en aktiv, praktisk, prosedural læring av ferdigheter, på samme måte som topputøvere kontinuerlig forbedrer prestasjoner. En pianist blir bedre til å spille piano ved å øve, ikke bare lytte til musikk. En fotballspiller skyter bedre etter å ha trent, ikke bare lest om fotball og sett på kamper. En kirurg må øve mye på operasjoner – du ville ikke latt deg operere av en kirurg som hevdet at hun kunne lese og kurse seg til håndverket.

   Forskning på ferdighetsbygging har siden 90-tallet vist at langvarig målbevisst ferdighetstrening henger sammen med ekspertiseferdigheter på tvers av yrker – være seg musiker, kirurg, sjakkspiller eller atlet. En klar innsikt forskerne har fått er at høy prestasjon har lite sammenheng med talent eller utpregete evner – den store prediktoren er faktisk øvingens kvalitet og kvantitet.

   Interessant nok finner siste fem års forskning i tråd med dette at målbevisst ferdighetstrening gir bedre ferdighetsutvikling også hos terapeuter enn tradisjonelle typer læring gir! Tanken er at en psykoterapeut, i likhet med utøverne nevnt over, også må øve på terapeutiske ferdigheter for å forbedre dem.

   Målbevisst ferdighetstrening skiller seg fra andre treningsmetoder

   Gjennom en bestemt sammensetning av læringsaktiviteter.

   • Fortløpende vurdering av arbeidet (helst i form av pasientfeedback)
   • Observere arbeidet sammen med en alliert veileder som kan målbevisst ferdighetstrening
   • Få tilbakemelding fra ekspert; veileder eller en kollega
   • I samarbeid komme fram til svært tilpassede definerte læringsmål
   • Systematisk ferdighetsbygging: Øvelse i veiledningstimen, samt alene i løpet av uken. Målbevisst ferdighetstrening muliggjør også effektiv øving på egen hånd, noe som ellers er meget sjeldent i psykoterapifag.

   Psykoterapitreninger av høy kvalitet har implementert flere av disse prinsippene i sin pedagogikk. Målbevisst trening kan hjelpe med å sette det hele i system, og å tilpasse læringsmålene til den enkelte klinikers kapasitet og ferdighetsnivå.

   Pedagogisk skreddersøm

   Alle terapeuter har ferdigheter som til enhver tid befinner seg på et nivå. Treningen/ veiledningen er ikke hjelpsom hvis den er for lett eller for vanskelig sammenlignet med dette nivået. Den må være passe – og passe, det betyr at utfordringene legges rett utenfor komfortsonen – inn i terapeutens nærmeste utviklingssone.

   Forskningen på ekspertise viser nemlig at kontinuerlig utvikling er mulig om treningen er utfordrende, men ikke overveldende. I målbevisst ferdighetstrening er vi derfor opptatt av fortløpende vurdering av terapeutens opplevelse av vanskelighet eller utfordring i veiledningen, og tilpasning i henhold til denne.

   Hvis terapeuten under målbevisst ferdighetstrening kjenner at det blir vanskelig å henge med, så tolker vi ikke dette som en mangel eller et problem som ligger hos terapeuten. Det er snarere et tegn på at utfordringen i veiledningen var for stor, og da justerer vi bare slik at den passer bedre. Overkjører vi terapeuten lærer han ingenting. Tilpasser vi derimot, vil han bli passe utfordret og igjen være i utvikling. Målet vårt er med andre ord å holde et nivå av god utfordring gjennom timen. Denne skreddersømmen er noe av det viktigste vi gjør med terapeutens utvikling.

   Hvilke terapeutiske ferdigheter skal jeg fokusere på i min målbevisste trening?

   Målbevisst ferdighetstrening er en måte å trene på, det er ikke hva du trener på. Hva du ønsker å trene på kan du basere på egne interesser, tilbakemelding fra veileder eller kollegaer, og ikke minst på forskningen på vesentlige ferdigheter i psykoterapi. De fleste terapeuter henter intervensjoner og veikart i en eller flere psykoterapimodeller. Det kan utgjøre treningsinnholdet, målbevisst ferdighetstrening er treningsformen.

   I tillegg til modellspesifikke ferdigheter, anbefales det å vektlegge fellesfaktorer som vi har mye evidens for at bidrar til godt terapiutfall. Her er noen eksempler på slike faktorer, som vi har utviklet øvelser for:

   –       Alliansefokuserte ferdigheter

   –       Treffsikkerhet i empati

   –       Fasilitere emosjonell ekspressivitet og opplevelse

   –       Rutinemessig bruke terapiutfallsmål

   –       Håndtering av terapeutens opplevelser før, under og etter timen

   –       Tilpasse terapien til klientens kultur

   Målbevisst ferdighetstrening versus andre metoder for utvikling av terapeuten

   Målbevisst ferdighetstrening er et tillegg og en justering av tradisjonelle læringsaktiviteter – ikke en erstatning. God psykoterapitrening, veiledning, egenterapi, meditasjon og egenomsorg er uvurderlige bidrag til faglig utvikling. De tradisjonelle måtene å lære på har stor verdi, men de mangler ofte en komponent av praktisk tilpasset ferdighetstrening – det er den biten målbevisst ferdighetstrening innfører, til hjelp for klinikk, kliniker og klient. Vår oppfatning er at denne praktiske biten er en helt nødvendig del, fordi vi utøver et veldig praktisk yrke.

   Deliberate Practice

   NB: Målbevisst ferdighetstrening er ikke en merkevare eller en terapimodell. Vi jobber mye sammen med kollegaer i andre land med, å lage og spre gratis ressurser til bruk for klinikker, klinikere og veiledere som vil bli kjent med denne måten å lære på. For mer om dette, se www.dpfortherapists.com

   En sertifisert Deliberate Practice-veileder kan hjelpe deg med å integrere målbevisst ferdighetstrening inn i din eller dine ansattes faglige utvikling. Det er en krevende og belønnende måte å systematisk forbedre kliniske ferdigheter og terapiresultater på, eller å gi kvalitets-veiledning til dine veilander på.

   Du kan også gå inn og lese mer om Deliberate Practice her: www.nidp.favne.no

    

   Vidar-ISTDP

   Vidar M. S. Husby er vår prosjektleder innenfor målbevisst trening, og er sertifisert veileder innenfor dette. Han er del av et internasjonalt nettverk for dette feltet siden 2017, og har blant annet holdt en presentasjon om Deliberate Practice på IEDTA-konferansen i Boston i 2019.

   Han samarbeider tett med Tony Rousmaniere og Alexandre Vaz, som har skrevet flere av de sentrale bøkene som finnes om dette emnet. Han sitter i styret i International Deliberate Practice Society, som har som formål å lage og spre kostnadsfrie ressurser til bruk for studenter, lærere og praktiserende helsepersonell som ønsker å forbedre sine terapeutiske ferdigheter (www.dpfortherapists.com).

   Han veileder psykologer i Italia, Finland, Sverige, Tyskland, USA, og Norge med målbevisst trening som metode. Vidar er kjent for sine engasjerende foredrag, og å spille folk gode med sin ivaretakende og utfordrende veiledningsstil.

   Kontakt oss!

   Har du spørsmål vedrørende Deliberate Practice eller ønsker å bestille time kan du kontakte oss her:

    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

    favne@favne.no

    eller ringe:

    22 60 20 00

    (dersom vi ikke kan ta telefonen, legg igjen beskjed og vi ringer opp så snart vi har anledning).
     Meld meg på nyhetsbrev fra Favne