mestringskurs

Deliberate Practice

mestringskurs

Deliberate Practice

Målrettet trening for psykologer – øving gjør mester!

Bøker, kurs, veiledning og erfaring må til. Men for å gi våre pasienter best mulig behandling, har vi integrert målbevisst praksis, eller deliberate practice, i Favnes klinikk. Det gjør at vi opprettholder et levende læringsmiljø i klinikken.

Hva er Deliberate Practice?

Deliberate practice er ikke en terapimetode, men et redskap behandlere kan bruke til ferdighetstrening og oppøvelse av emosjonell kapasitet, uavhengig av hvilen terapimodell de jobber ut fra. Deliberate practice er også et redskap for skreddersøm av behandling til den enkelte klient.

Musikere, kirurger, idrettsutøvere, urmakere, tegnere, arkitekter, og seilere trenger alle høyt spesialiserte ferdigheter for å utøve sine kunster. Til felles har de at de har øvd i tusenvis av timer. Når de har stått fast, har de øvd på det de sto fast på. De har vist arbeidet sitt til mestre, som har identifisert spesifikke læringsområder for dem, som de videre har terpet på på egenhånd. Så har de gått tilbake til mestrene sine og fått nye oppgaver. Deliberate practice i psykoterapi går ut på å oversette disse prinsippene til terapitrening.

Hovedingrediensene i deliberate practice er:

– Nøye observasjon av eget og hverandres arbeide. Spesielt rettes oppmerksomhet mot hva pasienten responderer godt på, samt mot hva som stagnerer.

– Veiledning av ekspert

– Definere konkrete læringsmål som er rett utenfor klinikerens nåværende ferdighetsnivå

– Klinikeren øver repetitivt på spesifikke ferdigheter

– Fortløpende vurdere klientens respons

Hvorfor øver vi med Deliberate Practice i vår klinikk?

Mest av alt fordi vi har erkjent at terapi er en kunst man ikke blir utlært i. Ferdigheter utgjør en viktig del av terapidyktighet. Deliberate practice beskriver hvordan vi kan anvende læringsverktøy fra andre felt til oppøvelse av terapiferdigheter. Våre psykologer og psykologspesialister er opptatte av å viderutvikle hjelpekunst. Vi ønsker en brattest mulig læringskurve.

Men signaturpedagogikken for behandlere i psykisk helsevern er tilegnelse av kunnskap gjennom kurs og litteratur, samt veiledning med ”mester-svenn-modell”. I tillegg er det en gjengs oppfatning at den kliniske kompetansen øker med erfaring. Forskningen viser midlertid at dette er ønsketenkning; veiledning har mange fine virkninger, men har ofte begrenset effekt på pasientens bedring direkte. Forskningen viser også at klinikeres erfaring ikke nødvendigvis gir bedre terapiresultater. Du blir ikke god på gitar bare av å studere noter. Heller ikke bare ved å spille gitar i seg selv.

Terapiretning” og ”Terapitrening”. Ordene ligner på hverandre. Vi opplever at vårt fags utvikling har befattet seg mye med konflikt mellom terapiretninger, og mindre om trening på terapeutiske ferdigheter. Vi synes at vi, faget og pasientene fortjener en psykoterapitrening som er så effektiv som mulig.

Det finnes heldigvis gode terapimodellbaserte utdanninger som går mer konkret til verks med ferdighetsbygging hos terapeuter. Våre psykologspesialister og psykologer i Favne har, som psykologer flest, etter endt utdanning mottatt hundrevis av timer med kurs, veiledning, og tilbrakt atter hundrevis av timer over bøker om terapi. Dr. Rousmaniere har hjulpet oss med å integrere en deliberate practice-rutine på Favne. Vi opplever at deliberate practice tilføyer en grad av ferdighets- og kapasitetsbygging som vi ikke har funnet i de andre kildene vi ellers har til kompetanse. Vi har derfor implementert denne praktiske og praksisnære fagutviklingsformen i klinikken vår. For å hindre at vi stagnerer, og for å kunne hjelpe flere.

Her er et intervju vi gjorde med Rousmaniere tidligere i år, hvor han forteller litt om DP:

Dersom du lurer på noe mer angående om Deliberate Practice og vår bruk av denne metoden for målrettet terapeutisk trening, ta gjerne kontakt med vår psykologspesialist og faglig leder for klinikk Vidar Husby. Han er en av få offisielt godkjente veiledere innenfor Deliberate Practice, se oversikt her.

Profilbilde av psykologspesialist Vidar Husby

Psykologspesialist/faglig leder for klinikk

Vidar M.S. Husby 

Tlf: 952 73 947

Epost: vidar@favne.no