mestringskurs

Veiledning med Deliberate Practice

mestringskurs 300 x200

Veiledning med Deliberate Practice

Favne psykologbistands klinikk starter opp nye grupper i psykoterapiveiledning fra januar 2019. Veileder er psykologspesialist Vidar M. Husby, offisielt godkjent for veiledning i Deliberate Practice, se oversikt her: https://www.dpfortherapists.com/dpcoaches.

Vidar har lært deliberate practice-veiledning av Tony Rousmaniere (Ph.D), som er sentral innenfor veilednings- og psykoterapiforskning, som forsker, veileder og forfatter (les mer om Tony nederst på siden).

Veiledningen er ikke forankret i en spesifikk terapimodell, men tar utgangspunkt i pasientens faktiske respons på psykologens intervensjoner. Hensikten med veiledningen er ferdighetsbygging, oppøvelse av kapasitet hos behandler, og i forlengelsen av dette; skreddersydd intensivering av terapiene vi arbeider med i veiledningen.

Jfr Norsk Psykologforenings retningslinjer for veiledning vil denne veiledningen være tellende som tre timer veiledning á 45 minutter pr psykolog for hver gang vi møtes.

Ja takk! Jeg vil melde meg på dette kurset!

Hyppighet:

Annenhver uke.

Varighet:

3 x 45 minutter, inkludert pause.

Sted:

Favne Psykologbistands klinikk i Pilestredet 15B (Oslo sentrum).

Form og innhold

Formatet er lukket gruppe med fire deltakere, pluss veileder.

Veiledningen vil ta utgangspunkt i psykologenes video av faktisk terapiarbeide. Første gang blir uten video, for å bli kjent og enes om rammer. Gruppens begrensede størrelse gir rom for mye tid til hver psykolog. Ambisjonen for hver sesjon er praktisk anvendelighet; at den skal munne ut i konkrete treningsområder og intervensjonsforslag. Målet er at psykologene skal bli dyktigere og mer utholdende. Og mens man blir det; forankre veiledningen i iver, engasjement og interesse.

Påmeldingsinfo

Det er nå åpent for påmelding for én gruppe.

Påmeldingen er bindende for ett semester av gangen.

Påmelding eller Spørsmål

Send en e-post til Vidar Husby (vidar@favne.no) med ditt navn og din kontaktinformasjon, for registrering og informasjon om hvordan betale for å sikre din plass.

Pris

2150,- per deltaker per samling

Kontakt oss!

Har du spørsmål vedrørende veiledning i Deliberate Practice eller ønsker å bestille time kan du sende en forespørsel til:

  Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

  favne@favne.no

  eller ringe:

  22 60 20 00

  (dersom vi ikke kan ta telefonen, legg igjen beskjed og vi ringer opp så snart vi har anledning).
   Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

   Om Tony Rousmaniere

   Dr. Tony Rousmaniere (Ph.D., klinisk psykolog) er forfatteren av Deliberate Practice for Psychotherapists (Routledge Press) og det redigerte volumet The Cycle of Excellence: Training, Supervision, and Deliberate Practice (Redigert av Tony Rousmaniere, Rod Goodye ar, Scott Miller og Bruce wampold; Wiley).

   Dr. Rousmaniere er tilknyttet klinisk fakultet ved University of Washington i Seattle, der han også har en privat praksis. Hans forskningsfokus er klinisk veiledning og trening. Han hjelper terapeuter verden rundt om i verden med ferdighetsutvikling, for eksempel i Australia, Asia, India, England, Europa og USA.

   Mer om Dr. Rousmaniere finner du på www.drtonyr.com og www.dpfortherapists.com.

   Bilde av Tony Rousmaniere og hans bok