Selma Resulbegovic

Selma Resulbegovic

PSYKOLOG

Om Selma Resulbegovic - I permisjon

Jeg har jobbet som psykolog i 5 år og er under spesialisering innen voksenpsykologi ved Institutt for aktiv psykoterapi. Jeg har bred arbeidserfaring med voksne fra spesialisthelsetjenesten, både innenfor tverrfaglig spesialisert avhengighetsbehandling og psykisk helsevern. Til daglig jobber jeg på en allmennpsykiatrisk poliklinikk for voksne, og gir individualterapi for mennesker med ulike psykiske vansker med varierende grad av alvorlighet og kompleksitet.

Jeg har god klinisk erfaring med problematikk som ulike stemningslidelser (herunder depresjon, angst), tvang, spiseforstyrrelser, avhengighet (herunder rus, gaming og gambling), livskriser, selvfølelse, traumer og relasjonelle vansker. Jeg jobber ut fra en integrativ tilnærming, og bruker elementer fra ulike terapeutiske metoder tilpasset den enkelte. Jeg er opptatt av å bruke klientens kunnskap om seg selv sammen med psykologfaglige kunnskap for å forstå og behandle psykiske vansker hos den enkelte. Som behandler er jeg opptatt av å ha en åpen, transparent tilnærming og er takknemlig for tilbakemeldinger underveis i behandlingen for å bedre tilrettelegge behandlingen for den enkelte.

Selma Resulbegovic jobber deltid på Favne 1 dag / ettermiddag i uken.

Bla deg igjennom våre andre psykologer i listen under

Ønsker du å komme i kontakt med en av våre psykologer eller bestille en time?

Fyll i vårt kontaktsema under
    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne