Bilde kommer snart

Karen Marie Meek Degerud

PSYKOLOGSPESIALIST

Om Karen Marie Meek Degerud

Hvis du strever med negative tankemønstre og følelser som begrenser deg i livet ditt, vanskelige relasjoner til andre eller negative livshendelser, kan det være nyttig å oppsøke psykolog.

Sammen utarbeider vi en målsetning for timene som er riktig for deg og hva du ønsker å oppnå. Det kan for eksempel være økt bevissthet rundt et tema, eller å mestre en vanskelig psykisk utfordring. Jeg mener at en forutsetning for å få til et godt terapeutisk samarbeid er at du føler deg ivaretatt, hørt og at terapirommet oppleves som en trygg arena. Jeg har fokus på å se ressursene hos hver enkelt og jobbe mot at du selv kan bruke disse til å mestre egne vansker og problemer.

Jeg ble utdannet psykolog i 2005 ved Universitetet i Oslo, og psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi i 2013. Jeg har bred erfaring fra psykisk helsevern og har også jobbet som leder. Jeg har mye erfaring med mennesker som har opplevd vonde og traumatiske hendelser, og har videreutdanning i EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), en metode utviklet for bearbeiding av vanskelige livshendelser. Jeg har også videreutdanning i kognitiv terapi, en evidensbasert metode for en lang rekke psykiske lidelser som for eksempel angst, depresjon, og søvnvansker. Jeg har god kjennskap til andre psykologiske verktøy og metoder og benytter disse hvis det er mer hensiktsmessig.

Bla deg igjennom våre andre psykologer i listen under

Ønsker du å komme i kontakt med en av våre psykologer eller bestille en time?

Fyll i vårt kontaktsema under
    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne