Profilbilde av Ingri Luthen

INGRI LUTHEN

PSYKOLOGSPESIALIST

Om Ingri Luthen

Jeg heter Ingri Luthen, og er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi.

Jeg har mange timer med terapitimer bak meg og kompetanse innenfor utredning av både psykisk helse og rusvansker. Jeg har opparbeidet meg god erfaring fra et spekter av tilstander, slik som depresjon, angst, selvfølelsesproblematikk, utbrenthet, relasjonsvansker, traumer og rus- og avhengighet. Jeg har gjennom mange år i offentlig psykisk helsevern og førstelinjetjenesten hjulpet folk i de fleste livsfaser, gjennom ulike kriser og vanskeligheter. Jeg har primært jobbet med voksne, men har også erfaring med barn, ungdom og foreldreveiledning.

Jeg benytter som oftest en eklektisk tilnærming, som betyr at jeg tilpasser intervensjoner og metodikk til personen jeg jobber med og hvor vi er i terapiforløpet. Jeg bruker både kognitiv terapi og mer emosjonsfokuserte metoder.

Som psykolog er jeg opptatt av kunnskapsformidling. Jeg driver derfor med både pasientkurs og kurs for psykologer i spesialisering. Jeg har tidvis foredrag og veiledning av andre helseaktører.

Utdannelsen min tok jeg ved NTNU i Trondheim og Universitetet i København. I tillegg til spesialistutdanning fra Norsk Psykologforening har jeg videreutdanning i kognitiv terapi fra Norsk Kognitiv Forening.

Bla deg igjennom våre andre psykologer i listen under
Ønsker du å komme i kontakt med en av våre psykologer eller bestille en time?
Fyll i vårt kontaktsema under
    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne