Profilbilde av Ingri Luthen

INGRI LUTHEN

PSYKOLOGSPESIALIST

Om Ingri Luthen

Som psykologspesialist er jeg opptatt av god formidling av psykologifaget, slik at flere skal kunne få nytte av det og bruke det til sin fordel. Jeg holder regelmessig foredrag for bedrifter og organisasjoner, blant annet om hvordan vi best kan ta vare på hverandre som kollegaer og oss selv, med fokus på forebygging av utbrenthet og omsorgstretthet.

Jeg jobber også med ledergrupper, både saksorientert veiledning og mer prosessorientert for å utvikle mer effektivitet og samkjøring i teamet. I tillegg har jeg erfaring med individuell lederveiledning, konflikthåndtering på arbeidsplassen, samt arbeidsmiljøutvikling for større personalgrupper. Faglig er jeg opptatt av hvordan oppnå økt psykologisk trygghet på arbeidsplassen, samt utarbeidelse og inngåelse av teamkontrakter.

I tillegg holder jeg kurs på vegne av Norsk Psykologforening, for psykologer i spesialisering (fellesprogrammet), samt kurs i utredningsverktøy (SCID-5-KV) på vegne av Gyldendal.

Jeg tilbyr dessuten individualterapi, og har erfaring fra et spekter av tilstander, blant annet som depresjon, angst, selvfølelsesvansker, stress og utbrenthet.

I terapitimene benytter jeg som oftest en eklektisk tilnærming, som betyr at jeg tilpasser intervensjoner og metodikk til personen jeg jobber med og hvor vi er i terapiforløpet.  Arbeidsformen du vil møte i terapirommet er hentet fra kognitiv terapi, mindfulness og emosjonsfokuserte metoder. Jeg er opptatt av å skape aksept og forståelse for ulike følelse-, tanke og atferdsmønstre, men vil også utfordre disse for å oppnå ønsket endring.

Utdannelsen min tok jeg ved NTNU i Trondheim og Universitetet i København. I tillegg til spesialistutdanning fra Norsk Psykologforening har jeg videreutdanning i kognitiv terapi fra Norsk Kognitiv Forening.

Her kan du lese Ingri Luthen sine blogginnlegg fra Favnebloggen

Bla deg igjennom våre andre psykologer i listen under

Ønsker du å komme i kontakt med en av våre psykologer eller bestille en time?
Fyll i vårt kontaktsema under
    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne