IDA HOLTH

Ida Holth

PSYKOLOG

Om Ida Holth

Mange kommer til psykolog fordi de kjenner lite glede, lyst og motivasjon, andre fordi de plages med angst og uro. Noen står overfor vanskelige livsvalg eller har opplevd å miste noen de er glad i.

I terapi jobber vi med å lindre og lette depressive prosesser som rammer selvfølelsen, selvtilliten og livskvaliteten. Gjennom en terapeutisk prosess kan du bedre forstå, og få bearbeidet, følelser og livshendelser som ofte henger sammen med depressive reaksjoner.

Angst kan være en drivkraft for endring og vekst, men den kan også være hemmende og av og til lammende. Jeg har erfaring med å jobbe med angst i mange former, som panikkangst, sosialangst og prestasjonsangst. Gjennom en terapeutisk prosess kan du få hjelp til å regulere uro og ubehag i kroppen og forstå hva som trigger angsten.

Enkelte faser i livet innebærer eksistensielle valg og spørsmål: Skal jeg bli eller gå? Skal jeg få barn eller la være? Lever jeg det livet jeg ønsker eller et liv andre ønsket for meg? I terapi kan vi sortere tanker og følelser slik at du blir bedre i stand til å finne svarene.

Jeg har også erfaring med behandling av komplisert sorg, rusavhengighet, utbrenthet og traumatiske erfaringer.

Min tilnærming til psykoterapi er psykodynamisk og emosjonsfokusert. I psykoterapi hos meg jobber vi med følelser i kroppen for å skape endring. Sammen forstår vi mekanismer som står i veien for en mer genuin og direkte kontakt med din indre verden. Jeg holder for tiden på med videreutdanning i intensiv dynamisk korttidsterapi, ISTDP, som er en aktiv og effektiv terapiform for mange typer lidelser.

Bla deg igjennom våre andre psykologer i listen under

Ønsker du å komme i kontakt med en av våre psykologer eller bestille en time?

Fyll i vårt kontaktsema under
    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne