Heidi Høgelid Mayi

PSYKOLOGSPESIALIST

Om Heidi Høgelid Mayi

I perioder kan vi alle kjenne på uro, lav selvfølelse, utfordringer i relasjoner til andre eller vonde og uhåndterlige følelser. Belastende hendelser eller store livsendringer kan by på økt stress og utrygghet. Overganger i livet som graviditet, det å bli forelder, ungdomstid, overgangsalder og alderdom innebærer både indre og ytre endringer. Ofte kommer en «tettere på seg selv». I dette ligger både utviklingsmuligheter, men også sårbarhet.

Tilhørighet og selvstendighet er grunnleggende behov som er sentrale for psykisk helse og fungering, og som ofte tematiseres og redefineres ved store livsendringer. Når behovene hemmes kan smerte i form av ensomhet, angst, utrygghet eller følelse av å ikke være god nok stå i veien for god livsutfoldelse. Det å søke terapeutisk hjelp kan bety en stor forskjell. Sammen med terapeuten kan man få hjelp til å forsiktig nærme seg det vonde på en trygg måte.

For barn og ungdommer som opplever utfordringer som dette, er noe av det aller viktigste at voksne i deres hverdag tåler og kan romme det de står i. Som forelder kan det oppleves vondt og utfordrende når barna ikke har det bra. Det kan ha utviklet seg samspill som er preget av lite hensiktsmessige mønstre. Det å jobbe både med å forstå barnet bedre, men også det å forstå seg selv i møte med barnet, kan være viktig for å få til endringer og kunne tilby nødvendig støtte.

Jeg er psykologspesialist med fordypning i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Siden jeg var ferdig utdannet psykolog i 2003 har jeg variert og bred erfaring. Målgruppen har hele veien vært barn og unge og deres familier, men jeg har den siste tiden også jobbet en del med voksne og eldre. Jeg har et stort hjerte for sped- og småbarns-feltet, samt arbeid med gravide. Den kunnskapen dette har gitt meg finner jeg veldig nyttig i møte med mennesker i alle livsfaser. Tilknytningsteori har lenge vært en viktig faglig plattform for meg. Jeg har også stor interesse for traumefeltet.

Som psykolog føler jeg et stort engasjement i jobben min og i menneskene jeg møter. Med en relasjonell tilnærming er jeg opptatt av at den jeg møter skal oppleve trygghet i relasjon til meg som hjelper. Denne tryggheten tenker jeg er selve grunnlaget for å få til utvikling. Jeg er opptatt av den terapeutiske verdien av å fremme selvaksept, selvmedfølelse og raushet for en selv, da dette kan hjelpe den enkelte til å i større grad tåle og romme egen sårbarhet, og til bedre følelsesregulering og fungering i relasjon til andre.

I min praksis ved Favne tilbyr jeg psykologtjenester primært for barn, både sped og småbarn, eldre barn, ungdommer og foreldre. Jeg syns også det er spennende med gravide, par eller eldre. Jeg ser på det som verdifullt å jobbe for å fremme trygge relasjoner. I arbeidet med barns psykiske helse vil dermed veiledning til foreldre og andre omsorgspersoner stå sentralt hos meg. For ungdommer vil også individualterapi tilbys når det er ønskelig, eventuelt i kombinasjon med foreldreveiledning. Sammen blir vi enige om hva som vil føles mest nyttig for deg.

Jeg er åpen for oppdrag med systemarbeid, fagformidling, samt veiledning til barnehagepersonale, lærere eller miljøterapeuter.

Av relevant kompetanse kan nevnes COSp, opplæring i COSi og Fordypning i kjernesensitiviteter, EMDR modul 1 og Buffer-kurs for par.

Bla deg igjennom våre andre psykologer i listen under

Ønsker du å komme i kontakt med en av våre psykologer eller bestille en time?

Fyll i vårt kontaktsema under
    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne