Erik Haug Hintze

PSYKOLOGSPESIALIST

Om Erik Haug Hintze

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen og er spesialist i barne- og ungdomspsykologi.

Jeg kan tilby par- og familieterapi, foreldreveiledning, og individualterapi for barn og ungdom. Jeg har erfaring med at hjelp til familier kan komme i mange former, hva som er den beste hjelpen for dere kan vi finne ut sammen. Jeg forstår at det å være forelder kan være vanskelig, særlig i perioder der barnet eller ungdommen strever. Da blir vi ofte redde og kan føle oss utilstrekkelige. Ofte handler det for foreldre om å få en bedre forståelse av hvorfor det blir vanskelig, få hjelp til å bryte samspillsmønstre vi ikke har det godt i, og å bli trygge på hvordan vi kan møte barna våre på en god måte. Noen ganger er det nødvendig med en utredning av vanskene i spesialisthelsetjenesten, etter mange års erfaring fra BUP kan jeg også hjelpe til å tenke rundt dette.

Jeg har også jobbet i flere år med par og er videreutdannet i Emosjonsfokusert parterapi. Jeg har jobbet mye med konflikt og er sertifisert mekler. Jeg er opptatt av å møte klientene mine der de er i livet og av å skape et trygt rom der utvikling kan skje. Faglig er jeg opptatt av å jobbe i et tilknytningsorientert perspektiv både i samtale med barn og i parterapien.

Jeg er medlem av Norsk Psykologforening.

Velkommen til meg!

Bla deg igjennom våre andre psykologer i listen under

Ønsker du å komme i kontakt med en av våre psykologer eller bestille en time?

Fyll i vårt kontaktsema under
    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne