Elisabeth Hooper Storeide

Elisabeth Hooper Storeide

PSYKOLOGSPESIALIST

Om Elisabeth Hooper Storeide

Vi mennesker har følelser fordi vi trenger dem for å overleve. Følelser hjelper oss å navigere i livet – følelser gir oss informasjon om hva vi har behov for og hva vi ikke har behov for, de gir oss retning og impulser til å dekke disse behovene, og energi til å gå til handling.

Samtidig er det også slik at følelser kan være smertefulle, de kan overvelde oss, og de kan snevre inn perspektivet vårt og redusere vår evne til å utøve vår frie vilje. Slike følelsesmessige vansker kan skyldes smertefulle opplevelser i fortiden som ikke har blitt bearbeidet på en hensiktsmessig måte, men som er til stede her og nå som åpne sår – gamle følelser som kommer opp i nåtidens hendelser og som farger våre opplevelser av dem. Følelsesmessige vansker kan også skyldes hendelser i nåtiden – tap, kriser, relasjonelle utfordringer, eller opplevelsen av å ikke ha nok ressurser til å møte de kravene vi står ovenfor på daglig basis.

Jeg ønsker å invitere deg til et samarbeidsprosjekt, der vi i fellesskap kan utforske hva det er som gjør at dine følelser her og nå oppleves mer som problemer heller enn noe som kan gi deg retning og styrke i livet. Sammen kan vi bearbeide gamle sår, og finne løsninger på nåtidens vansker som kan gjøre livet lettere å håndtere. På denne måten kan du finne tilbake til en tilstand der dine følelser oppleves som en ressurs, der du har større tilgang til de positive følelsene og de vonde følelsene kjennes lettere å bære.

Jeg er psykologspesialist, utdannet ved Universitetet i Bergen (2012), med spesialisering i klinisk voksenpsykologi fra Institutt for Aktiv Psykoterapi. Erfaringsgrunnlaget mitt stammer primært fra spesialisthelsetjenesten, hvor jeg har arbeidet med et bredt spekter av problemstillinger hos barn og unge (BUP), voksne (DPS allmennpoliklinikk og psykosepoliklinikk) og eldre (Alderspsykiatrisk døgnavdeling og poliklinikk). Jeg har en integrativ tilnærming til terapi, der jeg benytter meg av ulike metoder basert på din preferanse og problemstilling, enten det dreier seg om depresjon, sorg, angst, livskriser, eksistensielle problemstillinger, relasjonelle vansker eller spiseforstyrrelser. Jeg har over tid hatt en særlig interesse for traumeterapi, og har bl.a. utdanning i EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), og er sertifisert i traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT). For tiden er jeg under videreutdanning i intensiv psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP) og Emosjonsfokusert parterapi (EFT for par).

Jeg tar imot pasienter på dagtid, og tilbyr også noen timer på kveldstid.

Jeg tilbyr terapi på norsk og engelsk.

Bla deg igjennom våre andre psykologer i listen under

Ønsker du å komme i kontakt med en av våre psykologer eller bestille en time?

Fyll i vårt kontaktsema under
    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne