FavnebloggenIngerMarenUtbrenthetTegn-pa-utbrenthet

Av: Psykolog Inger Ellingsen og Psykolog Maren Fænn Larssen, Favne Arbeids- og Organisasjonspsykologi

Utbrenthet utvikler seg over tid og på egenhånd kan det være vanskelig å spore tilbake til når det startet. Når dette sporingsarbeidet starter hos oss, ser vi at mange har forsøkt å komme seg i flere omganger på egenhånd uten å lykkes. Dette faktisk i seg selv er et tegn på utbrenthet – vanlig restitusjon hjelper ikke lenger.

Når forsøk på vanlig restitusjon ikke lenger hjelper

Ved tegn til utbrenthet og utmattelse, vil noen forsøkte å endre kosthold, andre starter å trene, og noen tar seg noen dager fri her og der for å hvile og sove ut. Andre igjen tyr gradvis mer og mer til sofaen, binging av tv-serier med et glass vin i hånden, for så å reise tidlig på jobb for å få unna arbeidsoppgaver som har hopet seg opp. Folk tyr til både gode og mindre gode tiltak, men ofte gir det kun en midlertidig lette. Unntaket, heller enn regelen, er at symptomene melder seg igjen etter kort tid. Til slutt er utbrentheten mer eller mindre konstant. Du har truffet “den berømte veggen”.

Når man utvikler en utmattelsestilstand og tegn på utbrenthet, kan man si at man over tid har hentet ut mer av ¨energibanken¨ enn man har fylt på. Tanken er tom og det kan det virke som at den lekker: ting som tidligere har vært til hjelp for å hente deg inn, virker å ikke ha samme effekt lenger.

Men hva vil det si å være utbrent?

Det å være utbrent vil si at totalbelastningen i livet er blitt for stor. Dette utløser en stresstilstand i kroppen, og det er belastende å gå i en slik aktiveringen over tid. En fellesfaktor for utvikling av utbrenthet er at man over tid har stått i en rekke belastninger samtidig. Belastningene gjør seg gjerne gjeldende på to arenaer av livet; belastninger på arbeidsplassen og/eller belastninger i privatlivet. Du kan lese mer om samtidige belastninger og utbrenthet her: “Hva er utbrenthet? En guide.”

Det finnes mange symptomer og tegn på utbrenthet, både fysiske, mentale, eksistensielle og emosjonelle. Det kan være vanskelig å tegne opp et klart skille mellom positiv stress, tidvis slitenhet, livets opp og nedturer både privat og på arbeidsplassen – og det å stå i fare for å utvikle eller å ha utviklet en utbrenthetstilstand. Det er likevel noen tegn og symptomer vi mener det er grunn til å ta på alvor, som kan hjelpe og skille mellom vanlig slitenhet og utbrenthet.

Hvilke signaler eller tegn på utbrenthet bør man være oppmerksom på?

Man forbinder typisk stress med en følelse av ¨påskruddhet¨ hvor kjennetegnet er forhøyet energi og aktivitet. Ved utbrenthet ser man gjerne det motsatte, nemlig en underaktivering, hvor man har lite energi, kjenner seg flat, blir raskt utladet og mangler vitalitet. For noen veksler det. Påskrudd den ene dagen og avskrudd den andre dagen. Noen kan også oppleve at begge deler er tilstede samtidig.

Det er som at en ikke har den utholdenheten som man er vant til å ha. Trøtthet er typisk, uten at man helt får sovet ut. Det kan kjennes ut som man mentalt har lyst til å gjøre en hel del ting, men at energien og det fysiske ikke strekker til. Du vil kunne streve med å ferdigstille oppgaver eller bruke mye lengre tid enn hva du vanligvis gjør. Du vil oppleve at din evne til å håndtere tidspress eller egentlig noe form for stress er betydelig redusert.

Irritabilitet eller en følelsesmessig ustabilitet er vanlig. De typiske mentale tegnene er utfordringer med hukommelsen og med konsentrasjonen, og dette ser vi hos så godt som alle som strever med utbrenthet.

Under finner du mest typiske tegn på utbrenthet. Disse symptomene er de mest vanlige, og derfor er de inkludert her. Den fulle listen over tegn og symptomer er en del lenger, og du kan lese mer om disse her: “Hva er utbrenthet? En guide.” Det er viktig å nevne at symptomene under kan være overlappende med andre psykiske vansker, som for eksempel depresjon.

Testen under er derfor ikke ment for å kunne stille en diagnose, men presenteres her som en rask selvtest som du kan bruke for å få en pekepinn på om slitenheten du kjenner på kan være et tegn på at du er i ferd med å utvikle/ har utviklet en utbrenthetstilstand.

Tegn på utbrenthet – test deg selv her

Ta testen gjennom å notere ned svarene dine og legge sammen til en total sum.

Hvor ofte har du følt det slik på jobb?

Aldri eller meget sjelden (1), Sjelden (2), Ganske sjelden (3), Noen ganger (4), Ganske ofte (5), Veldig ofte (6), Alltid eller meget ofte (7)

 • Jeg føler meg trøtt

1 2 3 4 5 6 7

 • Jeg har ikke energi til å gå på jobb om morgenen

1 2 3 4 5 6 7

 • Jeg føler meg fysisk tappet for energi

1 2 3 4 5 6 7

 • Jeg føler meg oppgitt

1 2 3 4 5 6 7

 • Jeg føler det som om “batteriene” min er “utladet”

1 2 3 4 5 6 7

 • Jeg føler meg utbrent

1 2 3 4 5 6 7

 • Mine tanker går tregt

1 2 3 4 5 6 7

 • Jeg synes det er vanskelig å konsentrere meg

1 2 3 4 5 6 7

 • Jeg føler at jeg ikke tenker klart

1 2 3 4 5 6 7

 • Jeg føler at jeg ikke klarer å beholde fokus i tankene mine

1 2 3 4 5 6 7

 • Jeg har vanskeligheter med å tenke på ting som er kompliserte

1 2 3 4 5 6 7

 • Jeg føler meg ikke i stand til å være sensitiv i forhold til mine kollegers og/ eller kunders behov

1 2 3 4 5 6 7

 • Jeg føler meg ikke i stand å engasjere meg følelsesmessig i mine kolleger og kunder

1 2 3 4 5 6 7

 • Jeg føler at jeg ikke er i stand til å være sympatisk overfor kolleger og kunder

1 2 3 4 5 6 7

Referanse: fra Shirom (1989) brukt av Kuvaas (2017)

Kommer du frem til en totalsum på rundt 50 eller over?

Da vil vi anbefale deg å ta dette på alvor. Vi vil i tilfelle anbefale deg å ta kontakt med fastlege eller psykolog for videre kartlegging og avklaring av din tilstand.

Mange venter dessverre for lenge med å søke hjelp ved tegn på utbrenthet, noe som er synd da vi som behandler utbrenthet vet at jo lenger man har vært utbrent, jo lenger tid tar det å komme seg tilbake.

Når det er sagt, så er det viktig å presisere at utbrenthet har god prognose, så lenge man får riktig type hjelp.

Det kan du lese mer om her: “Behandling av utbrenthet”

I Favne Arbeids- og Organisasjonspsykologi har vi spesialisert oss på forebygging og behandling av utbrenthet.

Dette kan du lese mer om her:

Ta gjerne kontakt med oss i dag dersom det er noe vi kan bistå deg med innenfor utbrenthet.

Du kan enten kontakte oss via kontaktskjema på nettsidene våre,

eller på mail: favneorg@favne.no eller ringe 22 60 20 00