mestringskurs

Sertifisering i deliberate practice (målbevisst ferdighetstrening)

mestringskurs

Sertifiseringsprogrammer i målbevisst ferdighetstrening (deliberate practice)

Sertifiseringsprogrammer i målbevisst ferdighetstrening (deliberate practice)

Deliberate Practice Institute og The International Deliberate Practice Society har definert en sertifiseringsprosess som gir deg kompetansen og erfaringen du trenger for å bruke målbevisst ferdighetstrening effektivt, jevnlig og varig slik at du kan fortsette din utvikling. Vi har sertifiserte veiledere som kan hjelpe deg å gjøre din læringskurve brattere.

Vi har godkjent DP-veileder

Favne er først i Norge med å kunne tilby DP-sertifisering av terapeuter og veiledere. Sertifiseringen er utviklet og godkjent av Tony Rousmaniere, Alexandre Vaz, Elisabet Rosén og Vidar Husby ved Deliberate Practice Institute og International Deliberate Practice Society.

Ønsker du snakke med en av våre psykologer om Deliberate Practice? Kontakt oss i dag!

Vi tilbyr også konsultasjoner over video med våre psykologer.

  Meld meg på nyhetsbrev fra Favne
   Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

   As a psychotherapists DP has provided  a concrete way to improve my therapy skills everyday, solitary practice has been very important in this. I now can use monitoring my work from videos and feedback from patients and my supervisors much more effective than before. As a supervisor and trainer the benefit has been even greater, DP exercises has offered a way to teach difficult, complex psychotherapy skills in practical way which is also motivating and encouraging to trainees and supervisees.

   –       Anna-Maija Kokko, psykolog (Finland; kognitiv terapi, skjema-terapi)

   In my experience, the most important benefit of deliberate practice is the greater clarity and ability to focus on the relationship with the patient, that I have gained during the therapy session. The most impressive thing is how quick you can change if you train with a coach that helps you pointing out errors, providing feedbacks and giving you exercises built to measure.

   –       Luca Rossi, psykolog (Italia; Centro MasterMind, ISTDP)

   Lær å lære

   Deliberate practice er en uvant måte å lære for terapeuter. Samtidig er det den mest empirisk velfunderte formen for ferdighetstrening vi kjenner til. Vår erfaring er at det er lettere å forstå hva målbevisst ferdighetstrening er med hodet, enn det er å faktisk gjøre det.

   Sertifiseringsløpene gir deg kunnskap om og opplevelse av hva effektiv målbevisst ferdighetstrening innebærer, og støtter deg mens du utvikler nye vaner for din faglige utvikling:

   • Lær prinsippene for effektiv ferdighetstrening
   • Få kunnskap om forskningen som danner grunnlaget for målbevisst ferdighetstrening/ deliberate practice
   • Utvikle dine verktøy for egentrening og veiledning
   • Lær å effektivt bruke veiledningen du får eller gir
   • Få nøye tilpasset, aktiv, prosedural trening i terapeutiske ferdigheter over tid
   • Bli fulgt opp mens du etablerer nye vaner for faglig utvikling

   Få nye vaner

   International Deliberate Practice Societys sertifiseringsprogrammer gir deg direkte erfaring med både innsats og utbytte av målbevisst ferdighetstrening. Gjennom sertifiseringsprogrammene får du hjelp til å implementere målbevisst ferdighetstrening i din arbeidsrutine, og til å holde på denne rutinen. Et grunnleggende prinsipp i målbevisst ferdighetstrening er at det er livslang læring. En realistisk og bærekraftig rutine er derfor viktig.

   Erfarne veiledere

   Favne har i flere år arbeidet med målbevisst ferdighetstrening. En av våre medarbeidere, psykologspesialist Vidar M. Husby, er en del av et internasjonalt team av sertifiserte veiledere i deliberate practice, som tilsammen har solid erfaring med DP-implementering, forskning og veiledning. Han har veiledet terapeuter og veiledere fra en rekke land og med svært ulike terapiretninger, og holder workshops i målbevisst ferdighetstrening.

   Målene for sertifiseringsprogrammene:

   • Kvalitetssikring av implementering av målbevisst ferdighetstrening
   • Utvikling av definerte kompetansekriterier, som beskriver hva som ligger i å være en terapeut eller veileder som benytter målbevisst ferdighetstrening
   • Tilby trening som fremmer utvikling av kompetanse som møter disse kriteriene
   • Fremme en fleksibel men konsistent treningspraksis hos sertifiserte DP-terapeuter og -veiledere
   • Ivareta kjerneprinsippene i målbevisst ferdighetstrening/ deliberate practice i ulike trenings- og veiledningskontekster

   Nivåer av sertifisering i målbevisst ferdighetstrening

   The Deliberate Practice Institute og The International Deliberate Practice Society har definert tre former for sertifisering. Hos Favne finner du godkjent veileder som kan stå for din sertifisering i deliberate practice.

   DP terapeut-sertifisering: Kollegaer på dette nivået er sertifisert for effektiv bruk av målbevisst ferdighetstreningsmetodikk for psykoterapi, og er kvalifiserte for å søke på DP veileder-sertifisering. De er ikke kvalifisert til å tilby veiledning/ trening til andre med målbevisst ferdighetstrening som metode.

   DP veileder-sertifisering: Kollegaer på dette nivået er sertifisert til å trene psykoterapeuter med målbevisst trenings-metodikk, og til å søke om å etablere og drive et sertifisert DP opplæringssted.

   Sertifisert DP opplæringssted

   Sertifiserer et opplæringssted (f.eks. universitetskurs, klinikk, institutt eller annet) som læringssted som bruker metoder i henhold til kompetansekriteriene beskrevet av The International Deliberate Practice Soceity og The Deliberate Practice Institute. Sertifiseringen garanterer at de sertifiserte trenerne/ veilederne på stedet står for en målbevisst ferdighetstrening av god kvalitet, og at metodene er effektivt integrert i opplæringsstedets pensum og andre læringsaktiviteter.

   Hva består sertifiseringene i?

   De to sertifiseringsløpene vi tilbyr loser deg gjennom en inngående læringsprosess. Den munner ut i en kompetanseprøve som kvalitetskontrollerer læringsutbyttet ditt. Her er en oversikt over hva du skal gjennom før du endelig får sertifiseringen:

   DP terapeutsertifisering

   Teori: Her får du lære om psykoterapi- og veiledningsforskningen, ekspertiseforskningen, og det empiriske grunnlaget for deliberate practice. Du får en forståelse av bakgrunnen til dette feltet, og få en teoretisk innføring i hvordan man tar fatt på denne måten å trene ferdigheter på. Denne teoridelen kan dekkes gjennom deltakelse i workshop som fokuserer på dette pensumet. Du kan også få det dekket gjennom et opptak av et webinar med Tony Rousmaniere og Alexandre Vaz.

   Veiledning:

   • Fullføre 12 timer veiledning med en deliberate practice-veileder som er godkjent for sertifisering av The International Deliberate Practice Society.

   Hos Favne finner du sertifisert veileder.

   Egentrening:

   • Fullføre 12 sesjoner med egentrening.
   • Innlevere en logg til veilederen din etter hver egentrening.

   Kompetansevurdering og søknad:

   • Innlevere video-opptak av en egentrening, samt et utfylt DP therapist competency scale-skjema for avsluttende kompetansevurdering.
   • Innlevere søknad om International Deliberate Practice Society sertifisering.

   DP veiledersertifisering

   Teori: Her blir du satt inn i mer inngående teori og empiri om målbevisst ferdighetstrening, får en innføring i de ti nøkkelkompetansene i deliberate practice-veiledning.

   Sertifisering: For å starte på veileder-sertifiseringen må du ha fullført DP terapeutsertifiseringen.

   Veiledning:

   • Fullføre minst 20 timer veiledning (der du er veiland), med fokus på å gi DP-veiledning. Din egen veileder skal være en deliberate practice-veileder som er godkjent for sertifisering av The International Deliberate Practice Society.

   Hos Favne finner du sertifisert veileder.

   Gi veiledning:

   • Selv skal du veilede minst to terapeuter med DP som metode, i minst 20 sesjoner som er minst 45 minutter lange.
   • Etter hver sesjon skal du fylle ut logg for veileder.

   Kompetansevurdering og søknad

   • Innlevere video-opptak av to ulike sesjoner der du gir veiledning. Opptakene må være fra arbeidet med to ulike veilander. Videoene vil bli vurdert og ratet av to forskjellige sertifiserte veiledere (en rater per video). Din veileder kan ikke være en av disse.
   • Innlevere søknad om International Deliberate Practice Society sertifisering.

   Kan jeg søke om sertifisering?

   For å være kvalifisert for å starte på sertifiseringsløpet, må du være ferdigutdannet helsepersonell som er involvert i behandling av psykiske lidelser. Profesjonsstudenter kan også søke. Studenter kan komplettere halvparten av DP-veiledningene som kreves for DP-terapeutsertifiseringen. Resterende sesjoner og krav kan gjennomføres etter uteksaminering.

   Kontakt oss!

   Har du spørsmål vedrørende Deliberate Practice eller ønsker å bestille time kan du kontakte oss her:

    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

    favne@favne.no

    eller ringe:

    22 60 20 00

    (dersom vi ikke kan ta telefonen, legg igjen beskjed og vi ringer opp så snart vi har anledning).
     Meld meg på nyhetsbrev fra Favne