samtaleterapi

Utbrenthet

parterapi

Utbrenthet

Behandling av utbrenthet

Favne Psykologbistand mottar ofte henvendelser fra personer som søker svar på hva utbrenthet er og hva man gjøre med dette. Det typiske er at mange har ofte ventet veldig lenge før de søker de bistand. Vi ser at utbrenthet har stor innvirkning på både privat- og arbeidslivet. Mange fungerer ikke som de pleier hjemme, og det er hyppig og voksende sykemeldingsårsak blant arbeidstakere. Tilstanden er således svært viktig for den gjelder, men også for arbeidsgivere, den øvrige folkehelsen og samfunnsøkonomien.

Hva er utbrenhet?

”Utbrent”, ”utbrenthet”, ”utbrenhetssyndrom”, ”utmattelselsetilstand” er varianter av ordet som i dag blir brukt som et slags helsemessig begrep, som i snever forstand referer til:

Langtidsbelastning, overanstrengelse og stress som resulterer i en eller annen form og grad for funksjonsnedsettelse i privat og/eller arbeidslivet.

Ønsker du å snakke med en av våre psykologer om utbrenthet? Ta kontakt i dag!

Vi tilbyr nå også konsultasjoner over video med våre psykologer.

  Meld meg på nyhetsbrev fra Favne
   Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

   Noen typiske kjennetegn ved utbrenthet

   Utbrenthet gir både fysiske og psykiske plager. Mange beskriver det akkurat som en slitenhetstilstand, men som bare ikke går over (slik den pleier), og kjennetegnes med visse felles karakteristika og symptomer:

   • Konstant fysisk sliten og tung – hvile hjelper ikke
   • Konstant trøtt, lav energi, tung og treg – søvn hjelper ikke – søvnproblemer
   • Muskelspenninger, hodepine, redusert appetitt, mageproblemer, kvalme
   • Dårlig konsentrasjon, ør, tåkete, svimmelhet
   • Følelsesmessig sliten, stemningssvingninger – trist, irritabel, lei, oppgitt
   • Forhøyet engstelighet og bekymring – klump i magen – hjertebank – panikkangst (angst)
   • Økt nedstemthet og depressiv grubling (depresjon)
   • Økt sosial tilbaketrekking – orker ikke folk – tap av arbeidsglede og interesse for arbeidsplass og kollegaer
   • Redusert selvfølelse – økt sårbarhet – skam – økt selvkritikk og negativ/pessimistisk tenkning
   • Fremmedfølelse (jeg er ikke meg selv), depersonalisasjon (følelse av å være frakoblet)

   Når er man utbrent?

   Det finnes ingen fasitsvar på dette, men trolig er mange utbrente lenge før de erkjenner det. Mange har prøvd å komme seg på egen hånd i flere omganger. Tatt litt fri her og der, redusert arbeidet perioder, forsøkt å sove litt flere timer, begynt å trene og lignende. Formen har kommet og gått, men til slutt oppleves utbrentheten mer eller mindre som konstant og vedvarende. Kriteriene for depresjonsdiagnoser er at tilstanden og funksjonsnedsettelser har vedvart i 2 uker eller mer. Depresjon og utbrenthet er sammenlignbart (og ofte overlappende), og det er derfor rimelig å tenke ut i fra samme varighetskriterie når det gjelder utbrenhet.

   Har man altså symptomer beskrevet ovenfor i 2 uker eller mer bør man ta kontakt med fastlege eller psykolog for vurdering av tilstanden. Det er alltid klokt først å sjekke hos fastlege for å eventuelt ekskludere somatisk sykdom. Går du rett til psykolog, så skal en god psykolog oppfordre deg til å gjøre dette parallellt med samtalebehandlingen.

   Ta kontakt!

   Ønsker du mer informasjon eller å drøfte med oss om våre tjenester kan være til nytte og hjelp deg eller ditt arbeidssted, ta gjerne kontakt med oss på mail:

   Hvordan og hvorfor blir man utbrent?

   Dette krever egentlig et lengre svar, men her er kortversjonen:

   Vi tenker at utbrenthet utvikler seg som en konsekvens av en rekke belastninger, som ofte opptrer samtidig over tid, som samlet sett øker risikoen for å bli utbrent. Disse belastningene opptrer gjerne på 3 områder i livet, og det er samspillet og summen av belastning på alle disse tre områdene som kan føre til utbrenthet:

   • Faktorer ved arbeidsplassen
   • Faktorer i privatlivet
   • Faktorer ved væremåte og personlighet

   Faktorer i privatlivet

   Situasjoner i privatlivet som kan gi betydelige belastninger er: konflikter med andre over tid, tap eller separasjon fra en person som står deg nær, samlivsbrudd eller økonomiske problemer. Dette oppleves for mange som tap av kontroll, som i seg selv kan være en belastning.

   Faktorer i privatlivet

   Faktorer ved arbeidsplassen

   Faktorer ved personligheten

   Faktorer ved arbeidsplassen

   Typiske trekk ved arbeidsplasser som gir økt risiko for utbrenthet blant ansatte er eksempelvis mangelfull kommunikativ infrastruktur, utydelig ledelse,  mye ad-hoc situasjoner/dårlig planlegging, mobbing, krevende sjefer, stort arbeidspress, for få nødvendige ressurser og for få på jobb i forhold til arbeidsoppgaver. I tillegg er visse høyprestasjonsjobber utsatt, særlig der hvor det å prestere blir viktigere enn alt annet.

   Faktorer ved personligheten

   Alle kan risikere å oppleve utbrenthet og “møte veggen”, og svært mange opplever dette i en eller annen grad i løpet av livet. Samtidig er det trolig noen personlige sårbarheter som kan øke selve risikoen for å bli utbrent.

   Egenskaper som engasjement, ansvar og ambisjoner er positive i de fleste sammenhenger, men samtidig er dette egenskaper som kan generere utbrenthetssymptomer. Andre personlige disposisjoner er kontroll- og detaljorienterte holdninger, og manglende evne til å delegere og ha tillit til andre. Videre kan vansker med selvfølelse også være en sårbarhet. Det kan føre til at man overkompenserer i det sosiale, både privat og på jobb, ved å strekke seg for langt for andre.

   Helt sentralt i forbindelse med utbrenthet, på tvers av ulik væremåter og personligheter, er vansker med grensesetting ovenfor andre, både privat og på jobb. Det å påta seg både ansvar og tjenester uten å ta hensyn nok hensyn til seg selv er kjent risikofaktor for utbrenthet.

   Behandling – hvordan kommer man seg fra utbrenthet?

   Kortversjonen: Å komme seg fra utbrenthet handler om 3 ting:

   • Bevisstgjøring av belastning og handlingsmønstre

    Et viktig aspekt i å komme seg fra utbrenthet er en dypere bevisstgjøringsprosess av belastningene og atferden som førte til utbrenthet. En slik prosess innebærer en gradvis bevisstgjøring av belastningsfaktorer og innarbeidete mønstre knyttet til samspillet mellom deg selv og omgivelsene. Det er viktig å forstå og få innsikt i omstendigheter og egne handlingsmønstre som førte til utbrentheten – og ikke minst kunne erkjenne dette uten å se ned på selv eller oppleve det som et nederlag. Husk, utbrenthet er en normalreaksjon hvor kroppen setter igang en “shut down” pga overbelastning over tid.

   • Tid, ro og tålmodighet

    Mange som opplever utbrenthet ønsker å komme seg tilbake til hektene og jobb så fort som mulig. Det er mange ulike årsaker til dette, men en av de vanligste er at den utbrente sjeldent føler å ha tid til å være utbrent eller har mulighet til å ta pause fra oppgavene sine (både privat og på jobb). Det å erkjenne at å komme seg fra utbrenthet er noe som ofte krever tid og hvile, gjerne flere måneder (om ikke et halvt år til et år), er en viktig prosess mange må igjennom før restitusjonen kan komme i gang for fullt. Hvordan pausetiden blir brukt er også avgjørende. Det er mange som legger seg på sofaen for å hvile, men som ikke hviler egentlig fordi hodet går fortsatt i hundre. En må ofte bruke litt tid på å finne frem til måter å oppleve ekte ro og hvile. Det krever tålmodighet.

   • Endring

    En kommer sjeldent unna endring dersom man skal komme seg fra utbrenthet. Bevisstgjøringsprosessen har som formål å komme frem til en solid forståelse av hva som har ført til utbrentheten og få innsikt i belastningene fra omgivelse og egne handlingsmønstre. Dette skal brukes til å legge opp til nettopp endring og nye mestringsstrategier for å forhindre å bli utbrent på nytt. Må man kanskje si nei oftere. Må kan kanskje ta opp noen problemer med sjefen, samboer og/eller venner? Må man kanskje bli flinkere til å delegere oppgaver, stole mer på andre? Skal man kanskje tenke mindre på hvordan man bør være, hva man bør gjøre – og heller fokusere på egne behov og egenomsorg?

   Kontakt oss for hjelp med utbrenthet!

   I Favne Psykologbistand vil du først bli møtt med at det gjøres en kartlegging og vurdering av tilstanden din sammen med deg. Her vil du få svar på om du er utbrent eller ikke. Vi vurderer videre sammen med deg hvilken psykoterapeutisk tilnærming og behandlingsplan kan være mest hensiktsmessig når det gjelder akkurat deg. Og hvis du lurer på om man kan komme seg fra utbrenthet, så er svaret definitivt ja!

    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

    Ta kontakt enten:

    favne@favne.no

    eller ringe:

    22 60 20 00

    (dersom vi ikke kan ta telefonen, legg igjen beskjed og vi ringer opp så snart vi har anledning).
     Meld meg på nyhetsbrev fra Favne