FavnebloggenIllustrasjon parterapi med to sko hvor lissene er knytt sammen som et hjerte

 Illustrasjon: Mie Simonnæs/Cargocollective

Skrevet av: Psykolog Ida J. Graf

Som psykolog har jeg jobbet med parterapi i flere år nå og jeg får ofte mange spørsmål omkring denne terapiformen, både fra pasienter og andre rundt meg. Mange lurer på om parterapi i det hele tatt virker? Jeg ønsker derfor å skrive kort om noen av de mest typisk spørsmålene jeg får, og vil forsøke å gi noen svar her.

Er det vanlig å ha problemer i et parforhold?

Alle par har uenigheter og noen problemområder seg i mellom. Det er det som er normalt. Det handler altså ikke om hvorvidt et par har problemer eller ikke, men mye mer om hvordan paret håndterer disse problemene. Det er det som er avgjørende for hvordan de påvirker parforholdet. Når paret kjenner på at de begynner å streve med å håndtere utfordringene selv, ja da kan det være lurt å vurdere parterapi.

Virker parterapi?

Det korte svaret er ja. Forskning viser at 2/3 av par som går i terapi sammen opplever endring og bedring, og litt flere har det bedre enn de som ikke har gått i terapi.  Forskning støtter at det kan være lurt å søke hjelp før problemene blir altfor store.

Hvor mange timer skal til?

Dette er svært varierende, en del kan ha utbytte av få timer, for eksempel 3-5 timer, men for mange vil en parterapeutisk prosess som medfører varig endring bestå av flere timer enn dette. Over hvor lang tid og hvor omfattende vanskene i parrelasjonen har vært, er av betydning for hvor omfattende en terapiprossess kan være. Ofte vil vi anbefale avtaler ukentlig eller hver 14.dag i starten, men dette vurderes i den enkelte sak.

Hva skjer i første samtale?

Først og fremst er det å bli litt bedre kjent. Først forteller psykologen litt om seg selv. Deretter starter dere med å fortelle litt om dere som et par og som enkeltpersoner. Etter det vil begge få en anledning til å fortelle og beskrive hva dere opplever som problematisk i parforholdet. Hva er vanskelig? På hvilken måte strever dere? Hvordan blir dere påvirket? Hva fører det til? Til slutt fokuseres det på hva dere ønsker å få ut av parterapi sammen.

Psykologens rolle i første samtale er å bistå med å få frem og tydeliggjøre begges opplevelser og perspektiver knyttet til problemområdene. Når psykologen har dannet seg et bilde av problemområdene, så gis det en tilbakemelding på vurdering av selve problematikken og deretter hvordan psykologen kan hjelpe dere i videre samtaler (terapeutisk tilnærming og fokus). Her vil paret få en anledning til å kjenne etter om både behandlingsfokus og tilnærming virker hensiktsmessig og meningsfull. Paret vil også kunne kjenne etter om kjemien med psykologen virker grei.

Til slutt blir paret enig med psykologen om et eventuelt terapeutisk forløp videre. Det avtales timer fremover og punkter for evaluering av prosessen underveis.

For mer informasjon om hva dere kan forvente av terapeuten og forløpet, se Favnes blogginnlegg ”Parterapi? – en guide..”

Ulike typer utfordringer det er vanlig å søke hjelp for

Mange par henvender seg med ønske om hjelp med kommunikasjonen på en eller annen måte. Dette kan handle om at det har blitt vanskelig å snakke sammen om bestemte temaer, enten ved at en eller begge kjenner seg misforstått, at man krangler, lar være å snakke om det, eller en kombinasjon av dette. Her følger noen vanlige typer problemer som blant annet utfordrer kommunikasjonen:

Gjentakende konflikter

En del par kan komme inn i et gjentakende konfliktmønster som de opplever vanskelig å bryte. Konfliktmønsteret kan ofte vise seg når bestemte temaer kommer på banen. Eksempler på vanlige konflikttemaer er barneoppdragelse, husarbeid, fordeling av egentid/familie/partid/jobb, seksualitet og forhold til øvrig familie.

Noen ganger kan dette mønsteret bre om seg til større deler av parforholdet. Dette kan medføre at en eller begge parter kan kjenner på avvisning, kritikk, ensomhet eller savn etter nærhet.

Er dette mønsteret blitt fastlåst, kan det være godt med en tredjepart som kan hjelpe til med å identifisere dette mønsteret. Når mønsteret blir tydelig for begge parter, blir det også tydelig hvilke bidrag begge har inn i konflikten. Da blir det mulig for den enkelte i paret det å se på om man ønsker å endre sitt bidrag inn i konflikten og eventuelt finne ut hvordan man skal gjøre det.

Slik kan psykologen hjelpe paret til å bryte et vondt konfliktmønster og se om det er mulig å finne nye mønster basert på trygghet, nærhet og tillit.

Avstand og mangel på nærhet og intimitet

I noen par kan det av ulike årsaker oppstå opplevelse av avstand og ensomhet uten at det er noen klar konflikt. Noen kan oppleve seg som venner, men savner gnist og kanskje nærhet. For noen er det å ha sex en viktig del av å kjenne nærhet til partner. For andre er det viktig å kjenne en følelsesmessig nærhet og gjensidig forståelse for at sex skal kjennes trygt og fint eller i det hele tatt være mulig.

I perioder, for eksempel knyttet til det å få barn, er det vanlig ikke å ha sex i lengre perioder eller ikke like hyppig som før. I slike perioder er det for de fleste likevel viktig å kjenne på en eller annen form for nærhet.

Opplever en eller begge parter at en savner nærhet over tid, kan det oppstå en følelse av avstand hos en eller begge. Det er lurt å snakke med partneren om dette før en slik avstand får vokst seg for stor. Eventuelt kan paret snakke med en tredjeperson dersom de strever med å finne ut av dette på egenhånd.

Tillitsbrudd

Det første mange tenker på ved tillitsbrudd i parforhold er utroskap. En annen form for opplevd tillitsbrudd kan være at den ene parten opplever at den andre ikke har vært støttende i en spesielt krevende periode i livet. En tredje type tillitsbrudd kan være at den ene opplever at man på en annen måte ikke er blitt behandlet godt av den andre, at det er sagt vonde ord som ikke glemmes. Hvis paret ikke klarer det selv, kan det være nyttig sammen med en psykolog å se på om det er mulig å gjenopprette den tryggheten og tilliten som trengs for å bli i parforholdet.

Dette kan være en smertefull prosess der åpenhet og tid ofte er viktige faktor for å se om det kan være mulig å få til forsoning og bevaring av forholdet på premisser som er gode for begge. Lykkes paret med en slik prosess, kan parforholdet i noen tilfeller styrkes i etterkant. For noen par vil en slik prosess handle om en avklaring av om det er mulig og ønskelig å fortsette forholdet eller ikke.

Finnes det håp for et skakkjørt parforhold?

Det er for de fleste mulig å få det bedre i et parforhold der en eller begge opplever utfordringer, dersom:

–      begge ønsker å få parforholdet til
–      begge er villige til å se på sitt bidrag til det som er vanskelig med eller uten en terapeut

De fleste av oss har en iboende motivasjon for å ha det godt i nære relasjoner. Dette hjelper oss på veien. Hjernen kan endres hele livet. Dette gir muligheter for endring, også i følelseslivet og hvordan man har det i parforholdet.

– – – – – – – –

Psykolog Ida Graf er faglig leder for parterapi i Favne Psykologbistand. Du kan lese mer om Ida Graf her, og eventuelt ta direkte kontakt med henne dersom du vurderer parterapi for deg og din partner.