om_psykologene

Om Psykologene i Favne

om_psykologene

Om Psykologene i Favne

PÅL-ERLING ANONSEN

PSYKOLOG OG DAGLIG LEDER

Pål-Erling er psykolog og daglig leder i Favne. Utdannet ved Universitetet i Oslo og har klinisk arbeidserfaring fra ulike områder innen offentlig psykisk helsevern, inklusive behandling av utbrenthet, depresjon, angst, relasjonsvansker og rus- og alkoholavhengighet.

Pål-Erling har fra tidligere lederfaring fra sosialfaglig arbeid i Oslo kommune og fra offentlig psykisk helsevern (spesialisthelsetjenesten). Han har flere års erfaring som prosessveileder i personal- og ledergrupper inne helse- og omsorgstjenester. Pål-Erling er også faglig leder for organisasjonspsykologiske tjenester i Favne og jobber særlig opp mot arbeidsmiljøproblematikk og konflikthåndtering i bedrifter. Han tar også imot par med samlivsproblematikk.

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 952 34 375 – Epost: pea@favne.no

INGER ELLINGSEN

INGER ELLINGSEN

PSYKOLOG

Inger er psykolog, og er utdannet ved universitetet i København. Inger har bred klinisk erfaring, hovedsakelig i spesialisthelsetjeneste både med ungdom og med voksne. Her har hun arbeidet med mennesker som har lettere psykiske plager og mer sammensatte problematikk.

Hun har erfaring både ungdom og voksne som i perioder strever med depresjon, angst, spiseforstyrrelser, rusmisbruk, traumer, akutte kriser, lav selvfølelse, stress og sorg. Hun er erfaring med veiledning av helsepersonell, og undervisning. Inger har fullført en videreutdanning i intensiv psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP) ved det norske instituttet for ISTDP.

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 906 66 110 – post: inger@favne.no

ODDBJØRN FISKEFJELL

PSYKOLOGSPESIALIST

Oddbjørn Fiskefjell er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi, utdannet ved Universitetet i Oslo. Han har lang og bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten, bla. arbeid med barn og foreldre og døgnbehandling på institusjon, men har jobbet mest med psykoterapi for voksne med et bredt spekter av diagnoser og plager.

Hovedfokuset hans er emosjonsfokusert psykoterapi. Han har videreutdanning i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP).

Kontaktinfo (ukedager fra 08:00 til 16:00): 909 20 571 – Epost: fiskefjell@favne.no

KIRSTI SUNDE HANSEN

PSYKOLOGSPESIALIST

Kirsti er psykologspesialist siden 2007 og har bred erfaring fra ulike deler av spesialsthelsetjenesten og fra privatpraksis. Kirsti har jobbet klinisk med utredning og behandling av ulike psykiske lidelser og har blant annet videreutdanning i kognitiv terapi og traumebehandling som EMDR I.

Kirsti har ledererfaring fra psykisk helsevern og har lang erfaring med utvikling og organisasjonsarbeide. Kirsti har fullført deler av en Executive Master of Management på BI og hun har også lang erfaring med undervisning og veiledning.

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 907 36 355 – Epost:kirsti@favne.no

Eirik Paulsberg

EIRIK PAULSBERG

PSYKOLOG

Eirik Paulsberg er psykolog utdannet ved Universitetet i Bergen. Han har bred erfaring innen individual-, par- og gruppeterapi, samt terapi med barn. Gjennom sitt virke som psykolog har Eirik jobbet med relasjonelle vansker, angst, depresjon, sorg, spiseforstyrrelser og kriser. I terapi har Eirik fokus på hvordan indre vansker ofte er uttrykk for relasjonelle problemer og hvordan vanskene lindres ved hjelp av terapi. Eirik gjennomfører et spesialiseringsforløp ved Karakteranalytisk Institutt og sitter i instituttets fagutvalg

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 483 98 764 – Epost: eirik@favne.no

VIDAR M. S. HUSBY

PSYKOLOGSPESIALIST OG FAGLIG LEDER FOR KLINIKK

Vidar er psykologspesialist utdannet ved Universitetet i Oslo. Han har erfaring fra flere deler av spesialisthelsetjenesten, både arbeid med voksne, barn og ungdom. I det daglige jobber han aller mest med psykoterapi, samt med veiledning av helsepersonell i kommune og barnevernstiltak og har jobbet mye med traumer.

Han har videreutdanning fra blant annet Institutt for Affektbevissthet og Psykoterapi, EMDR (en av flere metoder for bearbeiding av traumer), og er sertifisert i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). På den internasjonale ISTDP-konferansen i Berlin i 2015 samt i Göteborg i 2016 presenterte Vidar deler av sitt arbeid, han har publisert en fagartikkel om mobbing (Skolepsykologi nr. 2, 2009), og har ellers holdt flere foredrag om ulike psykologrelaterte tema.

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 952 73 947 – Epost: vidar@favne.no

zemir_grey-300x300

ZEMIR POPOVAC

PSYKOLOGSPESIALIST

Zemir er psykologspesialist og er utdannet ved Universitetet i Oslo. Han har bred erfaring med behandling av angst, depresjon, utbrenthet og relasjonsvansker. Zemir har i flere år jobbet i spesialisthelsetjenesten og har spesialkompetanse på behandling av personlighetsrelaterte problemer og spiseforstyrrelser.

Zemir underviser også helsepersonell og holder kurs i ulike temaer innenfor utviklings- og personlighetspsykologi, testpsykologi og psykoterapi.

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 951 26 304 – Epost: zemir@favne.no

MARIANNE SLEIRE

PSYKOLOG

Obs! For tiden i permisjon, tilbake sommer 2019.

Marianne Sleire er psykolog og er utdannet ved Universitetet i Oslo. Hun har fordypning i integrativ psykoterapi og har bred erfaring med individualterapi og parterapi for voksne, blant annet gjennom tiltaket «Rask psykisk helsehjelp».

Marianne har arbeidet mye med mennesker med depresjon, angst, spiseforstyrrelser, livskriser og relasjonsvansker. Hun har tilleggsutdannelse innen emosjonsfokusert parterapi og tar også imot par med samlivsutfordringer

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 974 97 794 – Epost: marianne@favne.no

KARINE I.M. SEIPPEL

PSYKOLOGSPESIALIST

Obs! I permisjon, tilbake våren 2019.

Karine er psykologspesialist utdannet ved Norges Teknisk- Naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Hun har flere års erfaring fra spesialisthelsetjenesten hvor fokus har vært individualterapi med voksne. Karine har arbeidet mye med mennesker med spiseforstyrrelser, depresjon, angst, personlighetsrelaterte vansker, traumelidelser og livskriser. Karine har et særskilt fokus på relasjonelle vansker og vansker knyttet til selvbilde.

Hun har også lang erfaring som organisasjonspsykolog og har erfaring med undervisning i arbeidspsykologisk testmetodikk og medarbeider- og lederutvikling. Karine tar også i mot par med samlivsutfordringer.

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 911 83 387 – Epost: karine@favne.no

Cathrine Johansen Bure

CATHRINE JOHANSEN BURE

PSYKOLOGSPESIALIST – deltid

Cathrine er psykologspesialist utdannet ved Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim og UC Berkeley, USA. Cathrine har bred klinisk erfaring, hovedsakelig fra spesialisthelsetjenesten, gjennom både individual- og gruppeterapi. Hun har jobbet med behandling av ulike typer psykiske lidelser og plager, som bl. a. angst og depresjon, selvfølelsesproblematikk, relasjonsvansker, livskriser og stressrelaterte plager. Videre har hun også erfaring med undervisning, veiledning av helsepersonell, rekruttering og lederutvikling.

Cathrine er tilknyttet Favne på deltid og tar i mot pasienter på ettermiddag/kveld to dager i uken.

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 16:00 til 20:00): 469 08 108 – Epost: cathrine@favne.no

Aila Terzic

AJLA TERZIC

PSYKOLOG – deltid

Ajla er psykolog og utdannet ved Universitetet i Sarajevo med fordypning i klinisk psykoterapi ved Univerisité Libre de Bruxelles i Brussel. Ajla er også utdannet gestalt psykoterapeut ved Psiho Integrum og GPTIM (Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta) i Sarajevo medetterutdanning ved Gestaltinstitutt i Oslo.
Ajla har bred klinisk erfaring med fokus på individualterapi av voksne og ungdom med ulike typer psykiske utfordringer som traumer, sorg, tap, angst og depresjon, relasjonsvansker, selvfølelsesproblematikk, stressrelaterte plager, livskriser og rusproblemer. Ajla tar også i mot par med samlivsutfordringer. Ajla arbeider til daglig som psykolog i NAV.
Her hos oss på Favne jobber Ajla deltid på ettermiddag/kveld 1 dag i uken.

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 942 12 968 – Epost: ajla@favne.no

IDA HOLTH

IDA HOLTH

PSYKOLOG – deltid

Ida er psykolog, utdannet ved Universitetet i Oslo, og er tilknyttet Favne på deltid (ettermiddag/kveld). Hun har fordypning i dynamisk psykoterapi og kognitiv terapi. Ida har erfaring med behandling av blant annet angst, depresjon, rusavhengighet og traumer. Ida tar også i mot par med samlivsvansker. Ved siden av å være terapeut, arbeider hun som redaktør i Tidsskrift for Norsk psykologforening.

Ida er tilknyttet Favne på deltid og tar i mot pasienter på ettermiddag/kveld 1 dag i uken.

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 930 234 29 – Epost: ida@favne.no

Ida Graf

IDA GRAF

PSYKOLOG – deltid

Ida er psykolog utdannet ved Universitetet i Oslo. Hun har bred klinisk erfaring fra ulike deler av spesialisthelsetjenesten og fra familievernet. Ida har jobbet med behandling av psykiske utfordringer hos barn, ungdom og voksne, samt med foreldre, par og familier, hatt gruppeterapi og veiledning. Ida har fokus på relasjonelle vansker, kommunikasjon, følelser og endring.

Hos Favne tar hun primært imot par med samlivsutfordringer og jobber ettermiddag/kveldstid 1 dagen i uken.

Kontaktinfo: Jobbtelefon (ukedager fra 16:00 til 18:00): 483 87 983 – Epost: ida.graf@favne.no

ELVIRA COOPER

PSYKOLOG – deltid

Elvira Cooper er psykolog utdannet ved Universitetet i Bergen. Hun har bred erfaring med behandling av barn, ungdom og voksne med blant annet angst, depresjon, traumer og sorgreaksjoner. Elvira har bakgrunn som kommunepsykolog og fokuserer på individual- og familieterapi samt foreldreveiledning. Hun driver med veiledning av ansatte i kommunen i tillegg til undervisning og foredrag. Elvira gjennomfører for tiden et spesialiseringsforløp innen samfunns- og allmennpsykologi.

Her hos oss på Favne jobber Elvira deltid på ettermiddag/kveld 1 kveld i uken.

Kontaktinfo: Jobbtelefon (ukedager fra 16:00 til 18:00): 902 41 076 – Epost: elvira@favne.no

INDIRA HASANBEGOVIC

PSYKOLOG – deltid

Indira er psykolog og utdannet ved Universitetet i Oslo. Hun har bred klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten, med hovedfokus på behandling av angst, depresjon, selvfølelsesproblemtikk, komplekse traumer og relasjonsvansker hos voksne. Hun har også jobbet med veiledning og undervisning, og deltatt i utviklingen av et masterprogram om krisehåndtering ved Høgskolen i Hedmark. For tiden gjennomfører Indira en 4-årig videreutdanning ved Institutt for psykoterapi.

Her hos oss jobber Indira deltid en dag i uken (fredager).

Kontaktinfo: Jobbtelefon (fredager 08:00 til 16:00): 413 99 979 – Epost: indira@favne.no

Bilde kommer snart

MAREN LARSSEN

PSYKOLOG – deltid

Maren er psykolog, og er utdannet ved Universitet i Oslo. Maren har klinisk erfaring hovedsakelig fra spesialisthelsetjenesten med voksne og unge voksne. Hun har arbeidet med mennesker med psykiske vansker av ulik alvorlighetsgrad.

Maren har behandlingserfaring fra å jobbe blant annet med rusmisbruk, overvektsproblematikk, angst, depresjon, relasjonsvansker, stress og lav selvfølelse. Maren har en særlig interesse for hvordan fysisk aktivitet påvirker mental helse. Hun tar også imot par som ønsker å jobbe med samlivsproblematikk. Maren har videreutdanning i emosjonsfokusert terapi (EFT) gjennom Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi (NIEFT).

Her hos oss jobber Maren foreløpig deltid, og starter fulltid fra og med 1. desember 2018.

Kontaktinfo: Jobbtelefon (ukedager 08:00 til 16:00): 973 01 280. Epost: maren@favne.no

Bilde kommer snart

SIGRID HUUN

PSYKOLOGSPESIALIST – deltid

Sigrid er psykolog og spesialist i familieterapi, utdannet ved universitetet i Oslo. Hun har toårig etterutdanning i kognitiv terapi og i gruppeterapi.

Hun har erfaring fra spesialisthelsetjenesten (både barn og voksne), fra privatpraksis og fra familievernkontor.  Der har hun i en årrekke jobbet med familier og par med ulike typer utfordringer, – som sorg, konflikt, kommunikasjonsproblemer, utroskap, ny- familier, foreldresamarbeid og sykdom.

Hun har også drevet mestringsgrupper for overvektopererte, holdt en rekke kommunikasjons- og samlivskurs for par, jobbet med konfliktløsning i bedrifter og veiledet ulike grupper helsepersonell.

Hennes ønske er å hjelpe par med å få et bedre samliv gjennom økt gjensidig forståelse av de ulikhetene som er mellom dem, slik at de kan gjøre forskjelligheten til en styrke, -ikke en trussel.

Hos Favne jobber hun deltid, og vil primært jobbe med par og relasjonsrelatert problematikk.

Kontaktinfo: Jobbtelefon (mandag og fredag 08:00 til 16:00): 900 17 095. Epost: sigrid@favne.no