mestringskurs

Mestringskurs: Relasjonelle utfordringer

mestringskurs

Mestringskurs: Relasjonelle utfordringer

Gruppeterapi med fokus på relasjoner

Hvis du opplever at problemene i livet ditt ofte skyldes noe vanskelig i forholdet du har til familiemedlemmer, partner, venner eller arbeidskolleger, så kan en samtalegruppe være til god hjelp. Slike relasjonelle problemer innebærer ofte at du:

 • Har vansker med å sette grenser

 • Strever med å ta plass

 • Føler deg ofte misforstått

 • Ensomhet som ikke forsvinner

 • Sinneutbrudd, krangling og konflikt

 • Konflikter på jobben

 • Dårlig selvfølelse

Hvordan kan en samtalegruppe være til god hjelp?

I en samtalegruppe overvinnes utfordringer sammen med andre. I gruppen møter du andre som også ønsker å bedre sine relasjoner og under ledelse av en kyndig gruppeleder vil du oppleve mestring, samhold og lære av de som er i liknende situasjon som deg. En stor fordel med en samtalegruppe er at problemene ofte kommer til syne inne i gruppen og at vi derfor jobber med det som er «her-og-nå».

I gruppen vil vi arbeide slik at deltakerne skal forstå og håndtere følelser og tanker på en mer konstruktiv måte. Du vil bli utfordret til å snakke om skamfulle sider ved deg selv og du vil oppleve å være til stor nytte for andre som deler av sine utfordringer. Samtalegrupper er ingen «quick fix», og det tar tid å bli trygg på hverandre.

Les gjerne mer om hvordan en samtalegruppe kan være til hjelp her: Samtalegruppe som øvingsarena for relasjonelle utfordringer

Hvordan foregår et gruppemøte?

Et gruppemøte varer i 1,5 time. Vi veksler mellom de ulike gruppedeltakerne og hver enkelt vil fortelle om nylige episoder eller hendelser hvor de har opplevd vanskelige følelser eller «å miste grepet». Ofte skjer slike episoder i forbindelse med problematiske møter med andre mennesker, for eksempel i eller etter en konflikt med en partner, en familiemiddag eller et krevende møte med noen på jobb.

Gruppen ledes av vår psykolog som vil veilede og hjelpe deltakerne til å fortelle om aktuelle episoder og vil også sørge for at resten av gruppen sammen tenker konstruktivt om episoden som er lagt frem. Psykologen vil i blant ta rollen som en lærer for å gi informasjon om tanker, følelser og om personligheten vår. Denne vekslingen bidrar til stort læringsutbytte for hele gruppen – også når man selv ikke er i fokus.

Mentaliseringsbasert terapi

Gruppterapien bygger på mentaliseringsbasert terapi. Dette er en evidensbasert terapiform som fokuserer på personlighet, relasjoner og følelser. Metoden har vist god effekt for mennesker som strever med forholdet til seg selv og til andre.

Praktiske forhold:

Gruppen ledes av en erfaren psykologspesialist og består av inntil 8 deltakere.

Gruppen møtes i første omgang 10 ganger – annenhver lørdag kl 12:00 – 13:30 – se datoer i høyre marg.

De første tre gruppemøtene vil gruppeleder gi en del psykoedukasjon om relasjonelle utfordringer, samt at gruppen får anledning til å bli bedre kjent med hverandre.

Forhåndsbetaling kr 7 500,- er obligatorisk ved påmelding.

Ved påmelding vil du raskt bli kontaktet direkte av gruppeleder for individuell forberedelsessamtale, blant annet for sammen med denne finne ut om samtalegruppen kan passe for deg. Pris for forberedelsessamtale er kr 1 450,-. Skulle det vise seg at samtalegruppen ikke er et passende tilbud for deg, vil forhåndsbetalingen for gruppemøtene bli refundert.

Første gruppemøte i 2022 er 26 februar!

Kursplan

Gruppen møtes annenhver lørdag kl 12:00 – 13:30.

Første gruppemøte i 2022 er 26 februar.

  •  1. samling: lørdag 26. februar 2022
  •  2. samling: lørdag 5. mars 2022
  •  3. samling: lørdag 12. mars 2022
  •  4. samling: lørdag 26. mars 2022
  •  5. samling: lørdag 9. april 2022
  •  6. samling: lørdag 23. april 2022
  •  7. samling: lørdag 7. mai 2022
  •  8. samling: lørdag 21. mai 2022
  •  9. samling: lørdag 4. juni 2022
  • 10. samling: lørdag 18. juni 2022

Pris

Forhåndsbetaling kr 7 500,- for 10 gruppemøter er obligatorisk ved påmelding.

Individuell forberedelsessamtale kr 1 450,- kommer i tillegg.

Sted

Pilestredet 15 B, 0164 Oslo, i Favne sine lokaler.

Kontakt

Administrasjonsmedarbeider Sabina Bergstad
sabina@favne.no
22 60 20 00

Meld deg på våre samtalegrupper her!

Kursholder:

Profilbilde av Jørgen Flor

Jørgen Flor

Jørgen Flor er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han har bred erfaring med terapi til voksne, ungdom og familier.  Han har veiledet psykologer og andre yrkesgrupper i ulike kontekster. Jørgen er spesielt opptatt av å hjelpe personer med relasjonelle utfordringer. Hans erfaring er at dette er en gruppe mennesker som ofte blir misforstått eller ikke får tilstrekkelig oppfølging i helsevesenet. Jørgen har derfor spesialisert seg i mentaliseringsbasert terapi som er spesielt godt egnet for de som har problemer med selvfølelse og forholdet til andre. Han tilbyr nå slik behandling i samtalegrupper. Slik mentaliseringsbasert gruppeterapi er en trygg og effektiv metode.

Du kan lese mer om Jørgen og hans kompetanse og kvalifikasjoner her: Psykolog Jørgen Flor

Kontakt oss!

Har du spørsmål vedrørende mestringskurs eller ønsker å bestille en time kan du sende inn en kontaktskjema her eller

  Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

  Ta kontakt på 

  favne@favne.no

  eller ring:

  22 60 20 00

  (dersom vi ikke kan ta telefonen, legg igjen beskjed og vi ringer opp så snart vi har anledning).