mestringskurs

Individualveiledning i Deliberate Practice

mestringskurs

Individualveiledning i Deliberate Practice

Favne tilbyr veiledning for psykologer, psykiatere og annet helsepersonell involvert i behandling av psykiske lidelser. Vi passer på å ha et stort innslag av målbevisst ferdighetstrening (deliberate practice) i våre veiledninger.

Vår veileder er sertifisert Deliberate Practice-veileder ved the International Deliberate Practice Society.

Hva er deliberate practice

Ønsker du mer informasjon om individuell veiledning i Deliberate Practice? Kontakt oss i dag!

Vi tilbyr også konsultasjoner over video med våre psykologer.

  Meld meg på nyhetsbrev fra Favne
   Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

   Hvordan foregår en individualveiledning i Deliberate practice?

   Først er det viktig at vi forstår at målbevisst ferdighetstrening forsøker å finne din sone for nærmeste utvikling, og legge treningen dit. Det innebærer å jobbe med det du nesten kan eller akkurat ikke mestrer fra før. Vi finner slike vekstsoner hos deg gjennom å se på video av arbeidet ditt (du blir vant til det) eller rollespill. Vi samarbeider om å finne ut hva du trenger å utvikle videre, og så øver vi på det. Poenget er ikke at du skal prestere i timen, tvert i mot; du skal utvikle ferdigheter. Gjennom treningsmetodikken til målbevisst ferdighetstrening vil du gradvis utvikle deg videre.

   Velg et godt fokus for målbevisst ferdighetstrening

   Den beste måten å starte på er å velge ut et godt fokus, som for eksempel:

   1. Et nåværende eller tidligere terapiforløp, der du har hatt utfordringer du ønsker hjelp med.
   2. En spesifikk ferdighet som du kunne tenkt deg å bli bedre til generelt, med flere pasienter (for eksempel empati, reparasjon av alliansebrudd, eller din håndtering av unngåelse av erfaring).
   3. Et tilbakevendende tema eller utfordring som er vanlig med flere av dine klienter (for eksempel at du synes det er vanskelig å avslutte timer til riktig tid, at du snakker over klienter, eller at du blir engstelig når du møter noen av klientene).

   Noen tilbakemeldinger

   «Jeg angrer på at jeg ikke begynte med deliberate practice tidligere. Jeg merker at jeg utøver jobben min med større letthet, og det gjør meg mer tilstede med klienten» Psykologspesialist under DP terapeutsertifisering

    

   «Jeg fikk hjelp til å bli oppmerksom på, og bygge toleranse for, effekten som pasienten i et stagnert terapiforløp hadde på meg. Dette bidro til ny giv i terapien.» Psykolog i DP-veiledning

    

   «Jeg fikk øve på å bruke reaksjonene mine konstruktivt, og da ble de mindre i veien for meg. For eksempel var jeg urolig med denne pasienten, men gjennom konkrete øvelser fikk jeg vendt uroen om til fasthet og fokus» Psykolog i DP-veiledning

    

   «Da jeg og veilederen min så på video, gjorde han meg vennlig oppmerksom på at jeg tidvis brukte flere ord enn nødvendig. Vi trente repetitivt og konkret på kortere intervensjoner som ivaretok den samme meningen men som kom tydeligere fram. Jeg ble mer forståelig som terapeut». Psykolog i DP-veiledning

   Kontakt oss!

   Har du spørsmål vedrørende Deliberate Practice eller ønsker å bestille time kan du kontakte oss her:

    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

    favne@favne.no

    eller ringe:

    22 60 20 00

    (dersom vi ikke kan ta telefonen, legg igjen beskjed og vi ringer opp så snart vi har anledning).
     Meld meg på nyhetsbrev fra Favne