mestringskurs

Kurs i Deliberate Practice

(målbevisst ferdighetstrening)

mestringskurs

Kurs i Deliberate Practice

(målbevisst ferdighetstrening)

Vår engasjerende undervisning setter dere inn i målbevisst ferdighetstrening gjennom teori og demonstrasjoner. Dere vil bli kjent med målbevisst ferdighetstrening, samt hvordan dere kan ta det i bruk for å trene på det som er relevante ferdigheter i deres setting. Merk at våre kurs i deliberate practice ikke forankres i en spesifikk terapimodell. Det gjør undervisningen inkluderende og samtidig anvendelig. Lær målrettet ferdighetstrening (Deliberate Practice) gjennom et av våre undervisningtilbud. Vi utformer tilpasset deres behov.

Ta kontakt med oss om du vil snakke med oss om undervisning i din setting.

Favne Psykologbistand kan tilby:

Kurs

Foredrag

Webinar

Workshop

Sentrale tema i våre undervisningtilbud er disse:

 • Hva er målbevisst trening, og hva skiller det fra annen psykoterapitrening? Beskrivelse og demonstrasjon.
 • Hvordan kan du identifisere, og nøyaktig konkretisere, nøkkelferdigheter som det er bra for deg å trene på?
 • Hva er evidensgrunnlaget for deliberate practice/ målbevisst ferdighetstrening?
 • Hva sier forskningen om de tradisjonelle læringsaktivitetene som vi har kultur for innenfor klinisk psykologi?
 • Hvordan kan du trene på psykoterapeutiske ferdigheter? Vi jobber med trening på ferdigheter som vi vet er av stor betydning for terapiresultat. Et eksempel er heldags workshop rettet inn mot praktisk trening av ferdigheter knyttet til empatisk lytting.
 • Hva kan vi lære av andre felts bruk av egentrening? Kan vi anvende dette i vårt felt?
 • Hvordan kan du etablere egen rutine for målbevisst ferdighetstrening?
 • Hvordan kan kollegaveiledning bidra til målbevisst ferdighetstrening?
 • Hvordan kan jeg legge inn mer målbevisst ferdighetstrening når jeg gir veiledning?
Psykolog holder undervisning

Kontakt oss!

Ønsker å bestille et kurs, foredrag, webinar eller en workshop i deliberate practice?

Vårt oppdrag er å gi dere god hjelp til deres videre utvikling.

Ta kontakt på

  Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

  favne@favne.no

  eller ring:

  22 60 20 00

  (dersom vi ikke kan ta telefonen, legg igjen beskjed og vi ringer opp så snart vi har anledning).
   Meld meg på nyhetsbrev fra Favne