mestringskurs

WORKSHOP I BERGEN

MESTRING AV REPARASJONSARBEID VED ALLIANSEBRUDD

mestringskurs

WORKSHOP I BERGEN

MESTRING AV REPRASJONSARBEID VED ALLIANSEBRUDD

DU FÅR

  • Kjennskap til og erfaring med deliberate practice
  • Se hvordan egentrening kan se ut når det anvendes på vårt felt
  • Lære å lære terapeutferdigheter proseduralt
  • Lære om alliansebrudd
  • Trene på å møte dem
  • Og ikke minst: Ha det gøy gjennom å jobbe sammen med likesinnede, interesserte lærende terapeuter
Workshop DP Bilde

DELIBERATE PRACTICE

Målbevisst ferdighetstrening (deliberate practice/ DP) er den mest empirisk velfunderte formen for ferdighetstrening vi kjenner til, men psykoterapifeltet har bare såvidt begynt å bli kjent med potensialet for terapeut-utvikling som ligger i metoden. Feltet vårt har tradisjon for en type læring av terapi som gir god teoretisk kunnskap, men som er mindre egnet til å gi ferdigheter. Kunnskap blir ikke til ferdigheter helt av seg selv.

Bli med og lær hvordan du kan trene på utfordringene vi ofte står i terapirommet – så slipper du å ta dem på sparket hver gang.

REPARASJON AV ALLIANSEBRUDD HENGER SAMMEN MED TERAPIUTFALL

Vi vet at det er krevende for de fleste terapeuter å jobbe med å få et haltende samarbeid over på rett kurs. Det kan både være vanskelig å fange opp, tematisere og ikke minst håndtere. Samtidig vet vi fra psykoterapiforskningen at håndtering av alliansebrudd lader sterkt på et positivt terapiutfall. Det er en av de såkalte terapeutfaktorene, som påvirker terapiutfallet langt mer enn hvilken terapimodell du sverger til, hvor mange års erfaring du har, eller hvor mye veiledning du får.

Den anerkjente psykoterapiforskeren Bruce Wampold løftet på Schizofrenidagene 2021 fram at virksom behandling handler om terapeutens ferdigheter, at relasjonelle ferdigheter er av stor betydning, og at kvalitetsforbedring burde fokusere på ferdighetsutvikling.

Det er der deliberate practice kommer inn, og nå har du muligheten til å bli kjent med metoden.

MODELL-UAVHENGIG

Ferdighetstrening og reparasjon av alliansebrudd er like relevant uansett hvilken terapimodell du jobber ut fra. Selv om vi kanskje ville møtt kliniske utfordringer på ulike måter, har vi det til felles at 1) det er en utfordring som 2) vi kan trene på å møte ut fra vår terapimodell eller andre terapeutiske prinsipper.

Kontakt

Vidar Husby, som skal holde denne workshoppen, er en del av det internasjonale fagmiljøet som arbeider med utvikling av DP for terapeuter. Han har vært med å etablere the International Deliberate Practice Society og samarbeider tett med Tony Rousmaniere og Alexandre Vaz, som har skrevet en rekke bøker om temaet, f.eks. APAs bokserie «Essentials of Deliberate Practice». Han har holdt mange workshops i DP i flere land, og jobber daglig med målbevisst ferdighetstrening av terapeuter og veiledere.

Vidar-ISTDP
Robin I. Monsen

Kollega Robin I. Monsen er en psykolog i Bergen som siden høsten 2021 har vært i gang med DP-sertifisering. Han har sagt ja til en gjesteopptreden denne dagen, for å vise video av egentrening og fortelle deg hvordan han legger opp øvelsene på å møte kliniske utfordringer. Dette har ikke skjedd mange ganger her til lands før, og det gir oss et interessant innblikk i en læringsaktivitet som er svært lite forekommende i vårt felt.

Workshoppen er søkt godkjent som vedlikeholdsaktivitet av NPF. Den er også godkjent som gjennomført del av pensum i International deliberate Practice Societys DP-sertifisering.

Meld deg på før det blir fullt!

Slå av prestasjonsmodus og slå på øve-modus. VELKOMMEN!