Illustrasjon av et barn som snakker med psykolog

Webinar i Favne

Illustrasjon av et barn som snakker med psykolog

Webinarer i Favne

Følelsesmessige utfordringer i miljøterapi: Arbeid med aggresjon, angst og forvirring

Målgruppe: Webinaret er et nyttig faglig påfyll for alle som er involvert i miljøterapeutisk arbeid med ungdom med atferds- og reguleringsvansker.

Innhold: Vanskelige følelser er en uunngåelig del av den miljøterapeutiske hverdagen. På webinaret vil vi se nærmere på hvordan vi håndterer sterke følelser i møte med utfordrende ungdom.

Vi vil starte med å ta utgangspunkt i ungdommens psykologi og se hvordan ungdommens ballast kommer til uttrykk i deres relasjoner til andre, deriblant miljøterapeuter. Vi vil se at de følelsene som ungdommen får oss til å føle ikke nødvendigvis trenger å være “i veien for god miljøterapi”.

Følelsene, uansett hvor sterke eller ubehagelige de måtte være, vil også bære med seg viktig informasjon om ungdommens indre liv – våre følelser kan hjelpe oss til dypere forståelse av ungdommen. Vi skal nemlig se hvordan vi rommer, forstår og terapeutisk håndterer sterke opplevelser av aggresjon, angst og forvirring i det miljøterapeutiske arbeidet.

Ungdommen er ikke alene om å bidra til det vanskelige i relasjonen. Miljøterapeuten bringer også med seg sin egen dagsform og bagasje, og kan i situasjoner reagere ikke-terapeutisk. Vi skal derfor også se hvordan vi kan bli bedre til å avdekke våre egne bidrag til det vanskelige, regulere oss selv og “bringe oss” tilbake i terapeutisk posisjon.

Fokuset på webinaret vil kretse nettopp rundt dette skillet mellom terapeutisk versus ikke-terapeutisk håndtering av vanskelige følelser. Arbeidet vi gjør med regulering av våre egne følelsesmessige reaksjoner vil også bidra til et bedre utgangspunkt for at ungdommen selv kan utvikle bedre kapasitet til følelsesregulering.

Webinaret er delt opp i tre bolker á 50min:

1. Særtrekk ved ungdommens psykologi
2. Følelsesmessige utfordringer i relasjonen til ungdommen: forståelser og terapeutisk håndtering
3. Miljøterapeutens blinde flekker: psykologisk selvivaretakelsesplan

Tidspunkt

 • Starter: 28.05.2021, 09:00
 • Slutter: 28.05.2021, 12:00

Pris

 • kr 695,00

Sted

Kontakt

Om foredragsholder

ZEMIR POPOVAC

PSYKOLOGSPESIALIST I FAVNE BARN & UNGDOM

Zemir Popovac er psykologspesialist, utdannet ved Universitetet i Oslo. Han er en av gründerne til Favne Psykologbistand og fungerer i dag som faglig leder for Favnes seksjon for barn- og unges psykiske helse.

Som en del av jobben i Favne underviser Zemir i utviklingspsykologi, personlighetspsykologi og psykisk helse ved NTNU (avd. Gjøvik), Høgskolen i Innlandet og på spesialistutdanningen for norske psykologer.

En av Zemirs spesialkompetanser er arbeid med barn og ungdom med alvorlige atferds- og reguleringsvansker. Det kan dreie seg om normbrytende og kriminell atferd, der rus- og voldsproblematikk heller ikke er uvanlig, og for enkelte andre kan det eksempelvis være snakk om selvskading eller spiseforstyrrelser.

Fellesnevneren for alle er et indre strev. Disse ungdommene strever på ulike måter med seg selv, med sine følelser og i relasjoner til andre. De kan selv føle seg fanget, eller låst i et mønster. Ofte er det traumer og belastninger i oppveksten som har medvirket til det vanskelige og som ha lagt spor for den videre utviklingen: Man er den beste varianten av seg selv gitt de forholdene man har hatt i livet.

Disse ungdommene er i behov for ulike former for hjelp. Hjelp til å komme seg ut av et vondt spor, hjelp til å håndtere sine følelser og behov på en mer hensiktsmessig måte, samt hjelp til å utvikle håp og gjenvinne tillit til omverden.

Zemir veileder helsepersonell og andre faggrupper innenfor psykisk helsevern og barnevern. Han underviser også i miljøterapi som behandlingsmetode, og er opptatt av utvikling av terapeutenes kompetanser til å forstå og terapeutisk håndtere sine egne vanskelige følelser som kan oppstå i krevende relasjoner.

Du kan lese mer om Zemir her!

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 951 26 304 – Epost: zemir@favne.no

Kontakt oss!

Har du spørsmål vedrørende våre tjenester innenfor psykologbistand til barn og ungdom kan du gjerne sende en forespørsel her:

  Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

  favne@favne.no

  eller ringe:

  22 60 20 00

  (dersom vi ikke kan ta telefonen, legg igjen beskjed og vi ringer opp så snart vi har anledning).
   Meld meg på nyhetsbrev fra Favne