Hvorfor oppstår det endringsmotstand på arbeidsplassen?   

Endringer på arbeidsplassen byr ofte på større utfordringer enn det mange forventer – og mange endringsforsøk mislykkes. Hvorfor er det så vanskelig å få til endringer på arbeidsplassen? Hvorfor oppstår det ofte endringsmotstand blant ansatte? Og hva kan man gjøre for å øke sannsynligheten for vellykkede endringsprosesser? Av: Psykolog Tora Palmer Skagestad, Favne Psykologbistand -…