Parterapi
 • Lite nærhet/intimitet?
 • Økende distansering fra hverandre?
 • Jevnlige krangler om de samme ting?
 • Opplevelse av fastlåsthet?
 • Daglige misforståelser i kommunikasjon?
 • Opplevelse av avvisning og lite bekreftelse?
 • Skjevhet i arbeids- og omsorgsoppgaver?
 • Vanskelig å skjerme barna fra konfliktene mellom dere?
 • Jobben og venner blitt et friminutt?
 • Bleknet ”tosomhet”?
 • Ofte tanker om separasjon?

I par- og samlivsterapi arbeides det ofte med hvordan du og dere kan håndtere det å være enkeltindivider med egne identiteter, egne følelser og behov, samtidig som dere inngår i et praktisk og følelsesmessig fellesskap. Hos oss starter en parterapi alltid med en førstegangssamtale hvor vi først og fremst forsøker å kartlegge og forstå problemområdene mellom partene. Deretter vurderer vi hva slags psykoterapeutisk tilnærming kan være mest hensiktsmessige å gå ut i fra. Vi har fokus på dynamikken (samhandlingsmønstrene) og kommunikasjonen som oppstår i problemområdene for paret. Vi er også nøye på at paret skal ha konkrete mål med parsamtalene (hva ønskes endret) og bruker tid på kartlegge dette. Når selve terapien er i gang så evaluerer vi fortløpende med paret for å tilpasse samtalene slik at de blir mest mulig hensiktsmessige og spisset til problemområder og mål for samtalene. 

Ta kontakt for en uforpliktende førstegangsavtale for parsamtaler ved å ringe 22 60 20 20 eller send epost med forespørsel til favne@favne.no. Vi hjelper dere videre med en vurdering ut i fra deres problemstilling og situasjon. Hyppighet og varighet evalueres fortløpende underveis i samråd med dere.

Hvis du ønsker å lese litt mer om tips og råd, så se også vårt innlegg om det å gå i parterapi på http://favne.no/psykolog/parterapi-guide-soker-parterapi-oslo/

Priser for time med parterapi

Parterapi dagtid (08-16); 90 min, 2250,-
Parterapi kveldstid (fra kl. 16); 90 min, 2550,-

Uteblivelse & avbestilling

Avbestilling av samtaler må skje så tidlig som mulig, men senest kl 15 virkedagen før. Dette må skje pr. telefon, sms eller epost. Dersom du ikke avbestiller innen fristen, eventuelt ikke møter til avtalen, må times betales i sin helhet.