Parterapi

Når det blir vanskelig i parforholdet 

 • Lite nærhet og intimitet?
 • Opplevelse av økende distanse mellom dere?
 • Bleknet "tosomhet"
 • Jevnlige krangler om de samme ting?
 • Opplevelse av fastlåsthet?
 • Ofte misforståelser i kommunikasjon mellom dere?
 • Opplevelse av avvisning og lite bekreftelse?
 • Skjevhet i arbeids- og omsorgsoppgaver?
 • Vanskelig å skjerme barna fra konfliktene mellom dere?
 • Jobben, venner og hobbyen blitt et fristed?
 • Ofte tanker om separasjon?

 

Fokus og innhold i parterapi hos oss

I par- og samlivsterapi arbeides det ofte med hvordan du og dere kan håndtere det å være enkeltindivider med egne identiteter, egne følelser og behov, samtidig som dere inngår i et praktisk og følelsesmessig fellesskap. Hos oss starter en parterapi alltid med en førstegangssamtale hvor vi først og fremst forsøker å kartlegge og forstå problemområdene mellom partene. Deretter vurderer vi hva slags terapeutisk tilnærming kan være mest hensiktsmessige å benytte og drøfter dette videre med dere.

Vi har særlig fokus på dynamikken (samhandlingsmønstrene) og kommunikasjonen som oppstår i problemområdene for paret. Vi er også nøye på at paret skal ha konkrete mål med parsamtalene (hva ønskes endret) og bruker tid på kartlegge dette. Når selve terapien er i gang så evaluerer vi fortløpende med paret for å tilpasse samtalene slik at de blir mest mulig hensiktsmessige og spisset til problemområdene og målet for samtalene. 

Hvis du ønsker å lese litt mer om tips og råd om parerapi, så se også vårt blogginnlegg: "Parterapi? Guide for deg som søker parterapi".

 

Bestille timeavtale for parterapi hos oss

Favne Psykologbistand holder til i Oslo sentrum og består i dag av 9 fulltidsansatte psykologer. Som klinikk har vi et pågående faglig fokus på parterapi  da vi ser hvor viktig par-relasjonen er for psykisk helse og velvære. Du trenger ikke henvisning fra lege og kan ta direkte kontakt selv for timebestilling.

Send oss en henvendelse og du blir innen kort tid kontaktet direkte av en av våre psykologer som tar i mot par:

 Kontaktskjema

 timebestilling@favne.no

 22 60 20 00 (hvis ikke svarer legg igjen beskjed og du blir oppringt)

Alle henvendelser behandles konfidensielt. 

 

Priser for time med parterapi

Parterapi dagtid (08-16); 90 min, 2270,-
Parterapi kveldstid (fra kl. 16); 90 min, 2575,-

Uteblivelse & avbestilling

Avbestilling av samtaler må skje så tidlig som mulig, men senest kl 15 virkedagen før. Dette må skje pr. telefon, sms eller epost. Dersom du ikke avbestiller innen fristen, eventuelt ikke møter til avtalen, må times betales i sin helhet.