Konflikthåndtering

Konflikt av ulike typer er en av de aller vanligste årsakene til stress og negativ påvirkning på arbeidsmiljøet i organisasjoner. Således er det et meget viktig område for HR og HMS i organisasjoner.

Det er de interpersonlige konfliktene som påvirker mest. Dette er typiske konflikter mellom medarbeidere og ledere og kolleger seg i mellom. En konflikt utløser ofte irrasjonelle tanker, meninger og negative følelser som kan virke sterkt begrensende på problemløsningen av konflikten. Dette fører ofte til konflikten eskalere og oppleves etterhvert fastlåst av alle parter.

Konflikter på jobb, både mellom personer og mellom grupper, bør ses på i det moderne arbeidslivet i dag som en naturlig del og et uunngåelig fenomen i en organisasjons hverdag. Det viktigste er ikke at en bedrift ikke har konflikter, men heller at en bedrift har gode systemer for å håndtere konflikt på en god og ryddig måte. Som arbeidsgiver må man jobbe både forebyggende og gjenopprettende med konflikter på arbeidsplassen.

Favne Psykologbistand bistår i dag bedrifter med:

  • Kurs i konflikthåndtering for ledere og mellomledere :

    Psykologiske mekanismer og juridiske rammer. Praksisnært kurs med work-shop som tar for seg reelle saker og relevant lovverk og retningslinjer.

  • Ekstern bistand i håndtering av konflikt

    Faktaundersøkelse og mekling.

  • Lederveiledning i håndtering av konflikt (individuell og gruppe)

 

Ønsker du mer informasjon eller å drøfte om våre tjenester kan være til nytte og hjelp på ditt arbeidssted, ta gjerne kontakt med enten:

 

 

Test

Psykolog/daglig leder Pål-Erling Anonsen 

Tlf. 952 34 375

Epost: pea@favne.no