Organisasjonspsykologi

Våre tjenester:

Favne utfører i dag følgende tjenester innen organisasjonspsykologi for bedrifter og organisasjoner:

Bedriftshelsetjeneste innen psykisk helse (bedriftspsykolog)

Arbeidsmiljøundersøkelser

Konflikthåndtering

Lederveiledning

 

Hva er organisasjonspsykologi?

Organisasjonspsykologi er studiet av det moderne arbeidsliv utfra et psykologisk og mellommenneskelig perspektiv. Faget ser på hvordan individ, grupper, ledelse og organisasjoner samhandler og utvikler seg, og baserer kunnskapen på forskning og studier av organisasjoner og arbeidslivet.

For å kunne forstå utfordringer og problemer i organisasjoner, er det viktig å forstå mekanismene som er i spill på alle disse nivåene, og hvordan de påvirker hverandre. I tillegg er kunnskap om de lover og avtaleverk som regulerer arbeidslivet veldig viktig.

 

Grunnleggende temaer innen organisasjonspsykologi:

 • Arbeidsmotivasjon- og tilfredshet
 • Arbeidsrelaterte holdninger og verdier
 • Stressmekanismer i arbeidslivet (negativt stress)
 • Samarbeid, makt og etiske utfordringer
 • Konflikthåndtering
 • Personlighet og individuelle forskjeller
 • Beslutningstagning
 • Gruppedynamikk
 • Ledelse
 • Arbeidsmiljø og organisasjonskultur
 • Organisasjonsstruktur
 • Endring og utvikling av organisasjoner
 • Rekruttering og seleksjon

 

Ta kontakt!

Ta gjerne kontakt med oss dersom det er noe du lurer på eller ønsker å drøfte om noen av våre tjenester kan være aktuelle for deg og din bedrift. 

Bildet av Pål-Erling Anonsen

Psykolog/daglig leder Pål-Erling Anonsen 

Tlf. 952 34 375

Epost: pea@favne.no

Bilde av Kirsti Sunde Hansen

Psykologspesialist Kirsti Sunde Hansen

Tlf. 907 36 355

Epost: kirsti@favne.no