Om Favne

Favne Psykologbistand AS (org nr 995 282 836) er en privat psykologklinikk i Oslo sentrum som har som mål å tilby psykologfaglige helsetjenester av beste kvalitet til privatpersoner og bedrifter. Når det gjelder behandling av psykiske vansker/lidelser ønsker vi å være trygt og kompetanserikt alternativ til offentlige tjenester. Vårt hovedfokus er på å kunne gi rask hjelp og behandling med høy kvalitet og effekt.

Vår virksomhet er taushetsbelagt og regulert av etiske retningslinjer for Norsk Psykologforening.

Kontaktinformasjon

Telefon: 22 60 20 00
Epost: favne@favne.no
Daglig leder: Pål-Erling Anonsen (pea@favne.no)

Våre psykologer

Alle psykologene i Favne psykologbistand er autoriserte og har bred erfaring med utredning og behandling av ulike psykiske lidelser, inklusive alkohol/rus og avhengighet. Samtlige psykologer har kompetanse og erfaring fra å arbeide med voksne, ungdom og barn innen offentlig psykisk helsevern. Psykologene er underlagt og utøver sin virksomhet i henhold til Etiske prinsipper for nordiske psykologer, samt de lover, forskrifter og regler som til enhver tid er gjeldende for psykologer. (Se www.psykologforeningen.no for nærmere beskrivelser)»

Favne rekrutterer psykologer med særlig høy faglig kompetanse og  god personlig egnethet som gjør at møte mellom deg som pasient/klient og psykologen i Favne raskt skal kunne oppleves trygt og lærerikt. Se fanen «psykologene i Favne» på forsiden for ytterligere beskrivelser av psykologene.

Psykologfaglig fortsåelsesramme og behandlingstilnærming

Favne tilbyr først og fremst en individuelt tilpasset behandlingstilnærming ut i fra den enkeltes problemstilling og behov. Videre er Favnes grunnleggende psykologiske forståelsesramme bygget på anerkjente prinsipper som støttes av forskning og empiri. Vår tilnærming til å lytte til det pasienten forteller om seg selv og sin problemstilling er i hovedsak forankret i psykodynamiske og eksistensialistiske forståelsesperspektiver. Konkrete behandlingsintervensjoner kan spenne fra manualbasert kognitiv terapi til mer psykoanalytisk og emosjonsfokusert terapi, alt ut i fra hva som vurderes mest nyttig og hensiktsmessig for pasienten.

 

logo_medlem