Samtaleterapi

Samtaleterapi

Angst? Stress? Depresjon? Utbrenthet? Relasjonsvansker? Kriser? Alkoholproblemer? 

Det kan være mange gode grunner til å ta kontakt med psykolog. Favne tilbyr samtaleterapi hos psykologer med lang erfaring innen utredning og behandling av psykiske plager og vansker. Du trenger ikke henvisning fra lege og kan ta direkte kontakt selv for timebestilling. Ingen ventelister.

For timeavtale: Send oss en mail på favne@favne.no med forespørsel om timeavtale og du vil bli kontaktet direkte av psykolog med ledig tid. Du kan også ringe 22 60 20 00 for å legge igjen beskjed om å bli oppringt.

Alle henvendelser behandles konfidensielt. Se egen boks for priser.

[table “” not found /]
PRISER
Enkeltime dagtid (08-16)  –  50 minutter  –  1250,-
Dobbelttime dagtid (08-16)  –  90 minutter  –  1850,-
Enkeltime kveldstid (fra 16)  –  50 minutter  –  1475,-
Dobbelttime kveldstid (fra 16)  –  90 minutter  –  2075,-
Blokktime  (intensiv kortidsterapi)  –  60 min x 3  –  3500,-

Merk! Vi gjør oppmerksomme på at våre psykologer ikke har refusjonsavtale med det offentlige. Undersøkelser og behandling må derfor betales i det hele av den enkelte, NAV, forsikringsselskaper eller andre oppdragsgivere. Det er muligheter for å få dekket kostnader til terapi via helseforsikring. 

Uteblivelse/ Avbestilling
Avbestilling av samtaler må skje så tidlig som mulig, men senest kl 15 virkedagen før. Dette må skje pr. telefon/sms eller pr. epost. Dersom du ikke avbestiller innen fristen, eventuelt ikke møter til avtalen, må times betales i sin helhet.

Parterapi

Parterapi

  Lite nærhet/intimitet?
  Jevnlige krangler om de samme ting?
  Daglige misforståelser i kommunikasjon?
  Skjevhet i arbeids- og omsorgsoppgaver?
  Vanskelig å skjerme barna fra konfliktene mellom dere?
  Jobben og venner blitt et friminutt?
  Bleknet ”tosomhet”?
  Ofte tanker om samlivsbrudd?

I parterapi arbeides det ofte med hvordan du og dere kan håndtere det å være enkeltindivider med egne identiteter, egne følelser og behov, samtidig som dere inngår i et praktisk og følelsesmessig fellesskap.

Ta kontakt for en uforpliktende førstegangsavtale for parterapi ved å ringe tlf 22 60 20 00 eller send epost med forespørsel til favne@favne.no. Vi hjelper dere videre med en vurdering ut i fra deres problemstilling og situasjon. Hyppighet og varighet evalueres fortløpende underveis i samråd med dere.

[table “” not found /]

Uteblivelse/ Avbestilling
Avbestilling av samtaler må skje så tidlig som mulig, men senest kl 15 virkedagen før. Dette må skje pr. telefon/sms eller pr. epost. Dersom du ikke avbestiller innen fristen, eventuelt ikke møter til avtalen, må times betales i sin helhet.

Om psykologene i Favne

Bildet av Pål-Erling Anonsen
Pål-Erling Anonsen

Pål er psykolog og daglig leder i Favne. Utdannet ved Universitetet i Oslo og har klinisk arbeidserfaring fra ulike områder innen offentlig psykisk helsevern, inklusive behandling av utbrenthet, depresjon, angst, relasjonsvansker og rusavhengighet. Pål har fra tidligere lederfaring fra sosialfaglig arbeid i kommunen og fra offentlig psykisk helsevern. Han har flere års erfaring som prosessveileder i personal- og ledergrupper. Pål tar også imot par med samlivsproblematikk. Epost: pea@favne.no

Inger Ellingsen

Inger er psykolog, og er utdannet ved universitetet i København. Inger har bred klinisk erfaring, hovedsakelig i spesialisthelsetjeneste både med ungdom og med voksne. Her har hun arbeidet med mennesker som har lettere psykiske plager og mer sammensatte problematikk. Hun har erfaring både ungdom og voksne som i perioder strever med depresjon, angst, spiseforstyrrelser, rusmisbruk, traumer, akutte kriser, lav selvfølelse, stress og sorg. Hun er erfaring med veiledning av helsepersonell, og undervisning. Inger har fullført en videreutdanning i intensiv psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP) ved det norske instituttet for ISTDP. Epost: inger@favne.no

Oddbjørn Fiskefjell

Oddbjørn Fiskefjell er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi, utdannet ved Universitetet i Oslo. Han har lang og bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten, bla. arbeid med barn og foreldre og døgnbehandling på institusjon, men har jobbet mest med psykoterapi for voksne med et bredt spekter av diagnoser og plager. Hovedfokuset hans er emosjonsfokusert psykoterapi. Han har videreutdanning i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP).
Epost: fiskefjell@favne.no

Liliana Andrea Ibarra

Liliana er psykolog og er utdannet ved Universitetet i Oslo. Hun har flere års erfaring med utredning og behandling av psykiske lidelser i spesialisthelsetjenesten. Hun har fordypning i integrativ psykoterapi. Hun arbeider særlig ut i fra nyere retninger innen kognitiv adfersterapi, med fokus på tilnærminger som aksept og mindfulness. Liliana er opptatt av å se den enkeltes ressurser og bidra til å klargjøre og nå deres mål. Epost: liliana@favne.no

Zemir Popovac

Zemir er psykologspesialist og er utdannet ved Universitetet i Oslo. Han har bred erfaring med behandling av angst, depresjon, utbrenthet og relasjonsvansker. Zemir har i flere år jobbet i spesialisthelsetjenesten og har spesialkompetanse på behandling av personlighetsrelaterte problemer og spiseforstyrrelser. Zemir underviser også helsepersonell og holder kurs i ulike temaer innenfor utviklings- og personlighetspsykologi, testpsykologi og psykoterapi. Epost: zemir@favne.no

Bilde av Kirsti Sunde Hansen
Kirsti Sunde Hansen

Kirsti er psykologspesialist siden 2007 og har bred erfaring fra ulike deler av spesialsthelsetjenesten og fra privatpraksis. Kirsti har jobbet klinisk med utredning og behandling av ulike psykiske lidelser og har blant annet videreutdanning i kognitiv terapi og traumebehandling som EMDR I. Kirsti har ledererfaring fra psykisk helsevern og har lang erfaring med utvikling og organisasjonsarbeide. Kirsti har fullført deler av en Executive Master of Management på BI og hun har også lang erfaring med undervisning og veiledning. Epost: kirsti@favne.no

Vidar M. S. Husby

Vidar er psykologspesialist utdannet ved Universitetet i Oslo, og har bred klinisk erfaring fra flere områder i spesialisthelsetjenesten, inkludert barn- og ungdom. Han har også drevet gruppeterapi. Han har utdanning i EMDR som metodikk for traumebearbeiding. Han har fullført videreutdanning ved Institutt for affektbevissthet og psykoterapi, og tar for tiden etterutdanning i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Epost: vidar@favne.no

Cathrine Johansen Bure

Cathrine er psykologspesialist utdannet ved Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim og UC Berkeley, USA. Cathrine har bred klinisk erfaring, hovedsakelig fra spesialisthelsetjenesten, gjennom både individual- og gruppeterapi. Hun har jobbet med behandling av ulike typer psykiske lidelser og plager, som bl. a. angst og depresjon, selvfølelsesproblematikk, relasjonsvansker, livskriser og stressrelaterte plager. Videre har hun også erfaring med undervisning, veiledning av helsepersonell, rekruttering og lederutvikling. Epost: cathrine@favne.no

Karine I.M. Seippel

Karine er psykologspesialist utdannet ved Norges Teknisk- Naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Hun har flere års erfaring fra spesialisthelsetjenesten hvor fokus har vært individualterapi med voksne. Karine har arbeidet mye med mennesker med spiseforstyrrelser, depresjon, angst, personlighetsrelaterte vansker, traumelidelser og livskriser. Karine har et særskilt fokus på relasjonelle vansker og vansker knyttet til selvbilde. Hun har også lang erfaring som organisasjonspsykolog og har erfaring med undervisning i arbeidspsykologisk testmetodikk og medarbeider- og lederutvikling. Karine tar også i mot par med samlivsutfordringer. Epost: karine@favne.no

Marianne Sleire

Marianne Sleire er psykolog og er utdannet ved Universitetet i Oslo. Hun har fordypning i integrativ psykoterapi og har bred erfaring med individualterapi og parterapi for voksne, blant annet gjennom tiltaket «Rask psykisk helsehjelp». Marianne har arbeidet mye med mennesker med depresjon, angst, spiseforstyrrelser, livskriser og relasjonsvansker. Hun har tilleggsutdannelse innen emosjonsfokusert parterapi og tar også imot par med samlivsutfordringer.
Epost: marianne@favne.no

(Marianne er for tiden permisjon og kommer tilbake mot slutten av 2017).

Mestringskurs

Mestringskurs

Favne tilbyr mestringskurs med fokus på allmenne psykiske utfordringer som mange står ovenfor. Kursene er forankret i kognitiv atferdsterapi og teori om oppmerksomt nærvær (mindfullness). Her kan du lære deg mestringstrategier og konkrete teknikker som kan være med på å gi deg en enklere og bedre hverdag.

AKTUELLE KURS:

Det settes fortløpende opp kurs hvert halvår med grupper opp til 8 personer. Gruppen møtes 8 ganger i 1.5 time. Hver deltaker møter i tillegg til 1 individualsamtale i forkant. For tiden tilbyr vi følgende mestringskurs:

  • Mestring av angst og depresjon
  • Mestring av stress og utbrenthet

Pris: 6500,- kr. For påmelding eller spørsmål om oppstartsdatoer, send epost til favne@favne.no.

Mestringskursene tilbys både for privatpersoner og bedrifter. Vi kan også skreddersy kurs til din bedrift. Ta kontakt!

Se priser og bestill time her!

Se priser og bestill time her!

For bestilling av timeavtale, ring 22 60 20 00
eller send forespørsel på epost til favne@favne.no

Kart og veibeskrivelse, klikk på adresselinken under:

Universitetsgaten 14 – Oslo sentrum

Inngang vis-à-vis Nasjonalgalleriet. Se etter to store lykter over portrommet. Første trapp til høyre i portrommet. Følg skilter til Favne i 4. etg. Gå helt inn i gangen vår og på venstre side finner du vårt venterom med kaffe, te og vann hvis det kunne friste.

eller

Pilestredet 15B – Oslo sentrum

Ring på hvor det står «Favne Psykologbistand» og ta deretter heisen opp i 5 etasje. Følg skiltene derfra.

PRISER
Merk! Vi gjør oppmerksom på at våre psykologer ikke har refusjonsavtale med det offentlige. Undersøkelser og behandling må derfor betales i det hele av den enkelte, NAV, forsikringsselskaper eller andre oppdragsgivere. Det er muligheter for å få dekket kostnader til terapi via helseforsikring. 

Individuell samtale:
Enkeltime dagtid (08-16)  –  50 minutter  –  1250,-
Dobbelttime dagtid (08-16)  –  90 minutter  –  1850,-
Enkeltime kveldstid (fra 16)  –  50 minutter  –  1475,-
Dobbelttime kveldstid (fra 16)  –  90 minutter  –  2075,-
Blokktime  (intensiv kortidsterapi)  –  60 min x 3  –  3500,-

Par- og samlivsterapi:
Parsamtale dagtid (08-16) – 90 minutter – 2250,-
Parsamtale kveldstid (fra kl. 16)  –  90 minutter  – 2550,-

Skriftlige uttalselser, rapport, epikrise:
1 -2 sider  –  525,-
3 til 4 sider – 1050,-
Utredningsrapporter prises etter omfang.

Betaling:
Terapi og samtaletimer betales fortløpende etter endt samtale. Vi tar imot kort og kan utstede faktura.

Uteblivelse/ Avbestilling
Avbestilling av samtaler må skje så tidlig som mulig, men senest kl 15 virkedagen før. Dette må skje pr. telefon/sms eller pr. epost. Dersom du ikke avbestiller innen fristen, eventuelt ikke møter til avtalen, må times betales i sin helhet.

Favnebloggen

Favnebloggen

Når har man et psykisk problem?
Hva er normalt, unormalt?
Når trenger man en psykolog?

Dette kan både lærde og lekmenn strides om, og det finnes ikke ingen fasitsvar som vil kunne gjelde for alle. Men, i Favne er vi opptatt av at god mental helse først og fremst dreier seg om fravær av tanker og følser som daglig river og sliter i oss på en slik måte at det påvirker vår stemning, selvbilde og evne til fungering over tid. Vi kan få det vanskelig med å gå på jobb/studere/gjøre daglige rutiner. Redusert appetitt og søvnvansker pga psykiske problemer er vanlig. Ofte vil en også merke at man sliter sosialt i kontakt med andre. Tegn på dette kan enten være unngåelse og isolasjon fra sosial kontakt eller at vi gjentakende befinner oss i mellommenneskelig dramatikk og konflikt.

Det er normalt å ha det vanskelig med tanker og følelser i perioder, og oftest løser man slikt på egenhånd i sitt sosiale nettverk. Men, dersom vanskene vedvarer eller ofte kommer tilbake med samme kraft, kan dette være tegn at du strever med et behandlingstrengende psykisk problem og at du kan profittere på samtaleterapi hos psykolog. Psykologer er den profesjon i Norge som er best kvalifisert til å vurdere og behandle psykiske vansker og lidelser, særlig hvis man er opptatt av vitenskapelig dokumentert praksis og finner trygghet i dette.

De aller fleste psykiske problemer og lidelser kan behandles og bedres, om ikke alltid på en slik måte at problemet er borte for evig tid, men på en slik måte at det ikke nødvendigvis lenger er gjennomgripende i livet ditt og dermed heller ikke begrensende for din daglige livsutfoldelse. Som pasient i Favne psykologbistand er det dette vi først og fremst vil ha som behandlingsmål sammen med deg.

Har jeg en psykisk lidelse, en diagnose? Psykologene i Favne vil alltid være behjelpelig med å svare deg på dette spørsmålet dersom det er relevant for deg. Vi utreder og behandler alt i fra utbrenthet, depresjon, stress, angst, livskriser, traumer og relasjonsvansker. Det er ofte en fordel å vite hva slags overskrift det man sliter med har, slik at man bedre kan vurdere hva slags type behandlingstilnærming vil kunne være den beste for deg. Vi bistår deg som pasient i dette ved å gi deg informasjon og anbefalinger underveis.

Ta gjerne direkte kontakt med oss på tlf 22 60 20 00 (eller epost favne@favne.no) dersom du lurer på noe mer om psykisk helse og behandling, og/eller ønsker å bestille en timeavtale for førstegangssamtale. 

Organisasjonspsykologi

Organisasjonspsykologi

 

Favne utfører i dag følgende organisasjonspsykologiske tjenester for bedrifter og organisasjoner:

 

  • Arbeidsmiljøkartlegging med oppfølging av tiltak og intervensjoner for å endre og/eller bedre et arbeidsmiljø

 

 

  • Lederveiledning (både individuell og i ledergrupper)

 

Bedrifthelsetjeneste innenfor psykisk helse

Bedrifter kan også knytte en direkte avtale med Favne for sine ansatte som gjelder behandling og oppfølging av den ansattes psykiske helse. Det vanlige er at arbeidsgiver dekker et visst antall konsultasjoner for sin ansatt. Dette som et viktig helsetilbud men også som en måte å få den ansatte så raskt som mulig tilbake i arbeidet og forebygge både forverring og langtidsfravær.  Flere av våre ansatte har erfaring fra å jobbe etter «raskere tilbake-modellen».

 

For spørsmål om tjenester for din bedrift, da kontakt med daglig leder i Favne Pål-Erling Anonsen på enten telefon 952 34 375 eller mail pea@favne.no.

Psykologfaglig veiledning

Psykologfaglig veiledning

Favne psykologbistand tilbyr:

  • Prosessbasert veiledning i personalgrupper
  • Prosessbasert veiledning i ledergrupper

Eksempler på bedrifter som mottar eller har mottatt veiledningstjenester fra Favne psykologbistand (kan kontaktes som referanser dersom ønskelig):

  • Oslo kommune
  • Kirkens bymisjon
  • Barnevernstjenesten
  • Ullevål sykehus/Psykisk helsevern

Priser: Etter avtale.

For mer informasjon om veiledning ta direkte kontakt på 22 60 20 00.

Om Favne

Om Favne

Favne Psykologbistand AS (org nr 995 282 836) er en privat psykologklinikk i Oslo sentrum som har som mål å tilby psykologfaglige helsetjenester av beste kvalitet til privatpersoner og bedrifter. Når det gjelder behandling av psykiske vansker/lidelser ønsker vi å være trygt og kompetanserikt alternativ til offentlige tjenester. Vårt hovedfokus er på å kunne gi rask hjelp og behandling med høy kvalitet og effekt.

Vår virksomhet er taushetsbelagt og regulert av etiske retningslinjer for Norsk Psykologforening.

KONTAKTINFORMASJON
Telefon: 22 60 20 00
Epost: favne@favne.no
Daglig leder: Pål-Erling Anonsen (pea@favne.no)

PSYKOLOGENE
Alle psykologene i Favne psykologbistand er autoriserte og har bred erfaring med utredning og behandling av ulike psykiske lidelser, inklusive alkohol/rus og avhengighet. Samtlige psykologer har kompetanse og erfaring fra å arbeide med voksne, ungdom og barn innen offentlig psykisk helsevern. Psykologene er underlagt og utøver sin virksomhet i henhold til Etiske prinsipper for nordiske psykologer, samt de lover, forskrifter og regler som til enhver tid er gjeldende for psykologer. (Se www.psykologforeningen.no for nærmere beskrivelser)»

Favne rekrutterer psykologer med særlig høy faglig kompetanse og  god personlig egnethet som gjør at møte mellom deg som pasient/klient og psykologen i Favne raskt skal kunne oppleves trygt og lærerikt. Se fanen «psykologene i Favne» på forsiden for ytterligere beskrivelser av psykologene.

PSYKOLOGFAGLIG FORSTÅELSESRAMME OG BEHANDLINGSTILNÆRMING
Favne tilbyr først og fremst en individuelt tilpasset behandlingstilnærming ut i fra den enkeltes problemstilling og behov. Videre er Favnes grunnleggende psykologiske forståelsesramme bygget på anerkjente prinsipper som støttes av forskning og empiri. Vår tilnærming til å lytte til det pasienten forteller om seg selv og sin problemstilling er i hovedsak forankret i psykodynamiske og eksistensialistiske forståelsesperspektiver. Konkrete behandlingsintervensjoner kan spenne fra manualbasert kognitiv terapi til mer psykoanalytisk og emosjonsfokusert terapi, alt ut i fra hva som vurderes mest nyttig og hensiktsmessig for pasienten.

 

logo_medlem